Study Fashion Design in the USA

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Thiết kế thời trang?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
To earn your degree or certificate as an international student, you have your choice of all the top schools, colleges and universities in the USA that specialize in the best Fashion Design programs.

Study in the USA connects international students with U.S. schools and programs. Start your U.S. education adventure now.Tìm Hiểu Các Trường

Santa Ana College International Student Office

Santa Ana College

$5,000—$10,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Chương trình Đại học

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.