Study Engineering: Mathematics/Computer Science and Computer Engineering in the USA

Bạn muốn phù hợp với các chương trình Kỹ thuật: Toán học/Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
To earn your degree or certificate as an international student, you have your choice of all the top schools, colleges and universities in the USA that specialize in the best Engineering: Mathematics/Computer Science and Computer Engineering programs.

Study in the USA connects international students with U.S. schools and programs. Start your U.S. education adventure now.Tìm Hiểu Các Trường

San Jose City College

San Jose City College

$10,000 — $15,000 Học kỳ dài

Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Chương trình Đại học Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.