Học Technical Training tại Mỹ

Hình ảnh trang trí cho ngành đào tạo Kỹ thuật

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Đào tạo Kỹ thuật?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.




Là một sinh viên quốc tế, học tập để lấy một tấm bằng hoặc chứng chỉ tại Mỹ, bạn có nhiều sự lựa chọn trong số các trường đại học và cao đẳng hàng đầu tại Mỹ và đặc biệt nổi tiếng với các chương trình Technical Training

Study in the USA kết nối các sinh viên quốc tế với các trường và chương trình giáo dục Mỹ. Bắt đầu hành trình du học Mỹ của bạn ngay hôm nay.



Tìm Hiểu Các Trường

Edmonds College Office of International Programs

Edmonds College

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Đại học (4 năm) Trường Nội trú/ Trường cấp II Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn
Mesa Community College

Mesa Community College

$6,000 - $8,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm) Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2
Santa Rosa Junior College

Santa Rosa Junior College

$10,000 — $15,000 Năm

Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2 Trực tuyến Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Chương trình đào tạo

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.