ศึกษาหลักสูตร MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ศึกษาหลักสูตร MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกา


ค้นหาหลักสูตร MBA


หากคุณเป็นนักศึกษาชาวต่างชาติที่กำลังมองหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับ MBA คุณควรพิจารณาเลือกสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร MBA ของประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงระดับโลก เน้นการสอนให้นักศึกษาเป็นผู้นำในโลกธุรกิจ อีกทั้งมีความหลากหลายของหลักสูตร และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในโลกแห่งธุรกิจอีกด้วย

ประเทศสหรัฐอเมริกามีหลักสูตร MBA มากกว่า 1,000 หลักสูตร คุณสามารถมองหาตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ จากหลักสูตรพิเศษจนถึงหลักสูตรเฉพาะซึ่งถูกออกแบบไว้สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

ความหลากหลายของหลักสูตร

MBAหนึ่งในหลายพันเหตุผลที่นักศึกษาชาวต่างชาติเลือกทำการศึกษาต่อในระดับ MBA ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้เลือก และมีความมุ่งเน้นด้านการให้การศึกษา นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทซึ่งมีให้เลือกหลายสาขาวิชาได้เลย ตัวอย่างเช่น การเงิน การบัญชี การธุกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด การจัดการธุรกิจ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาวิชาอื่น ๆ อีกมากมาย โลกปัจจุบันของเราเป็นโลกแห่งการค้าขายที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการที่นักศึกษาได้รับความรู้ใหม่และมีความสามารถในด้านธุรกิจเฉพาะทางจะทำให้นักศึกษามีคุณสมบัติและเป็นที่ต้องการในโลกแห่งธุรกิจ นอกจากนี้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร MBA จากประเทศสหรัฐอเมริกายังสามารถแสดงความรู้และประสบการณ์ในการทำการค้าขายระหว่างประเทศได้ดีอีกด้วย

ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกศึกษาหลักสูตรเฉพาะที่สถาบันสอนธุรกิจแห่งใดก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของการจัดการธุรกิจทั่วไป ซึ่งมีการผสมผสานวิชาดังต่อไปนี้ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด หลักจริยธรรม และสถิติ

ทฤษฎีในภาคปฏิบัติ

ระบบการศึกษาขั้นสูงในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันในทุกระดับ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ แต่นักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อนักศึกษานำไปใช้ในภาคปฏิบัติ หลักสูตร MBA ในประเทศนี้จะเน้นการสอนไปในทางปรัชญา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกธุรกิจภายนอกมหาวิทยาลัยและฝึกสร้างแผนการธุรกิจเพื่อเป้าหมายดังต่อไปนี้ ค้นพบยุทธวิธีการทำธุรกิจแบบใหม่ วางแผนการธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักศึกษามีความรู้ในภาคปฏิบัติและมีความพร้อมต่อการออกไปเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่แท้จริง

Truckee Meadows Community College ...

คุณบุญพา อิงอนุรักษ์สกุล นักศึกษาจากประเทศไทย ผู้กำลังศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์อยู่ที่ Truckee Meadows Community College เมือง Reno รัฐ Nevada กล่าวว่า “ในชั้นเรียนการจัดการโลจิสติกส์นั้น พวกเราจะได้ทำการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัท Ford, บริษัท HP, บริษัท Ralph Lauren หรือบริษัทอื่น เราจะสวมบทบาทเป็นผู้จัดการของบริษัทนั้นและทำการวิเคราะห์พร้อมกับแก้ไขปัญหาที่มีอยู่โดยใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาจากในหนังสือ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับฉัน”

นักศึกษาหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะได้ออกไปฝึกงานนอกสถานที่เรียน เพื่อจุดประสงค์ในการออกไปสัมผัสกับโลกการทำงานภายนอกห้องเรียนและนำสิ่งที่ได้ศึกษามาใช้ นักศึกษาจะได้ฝึกงานกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง และได้ร่วมทำงานในบรรยากาศของการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว ซึ่งพนักงานทุกคนในบริษัทจะตั้งความคาดหวังในเรื่องงานกับตัวนักศึกษา

ในขณะที่นักศึกษาทำงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณืในสถานที่ทำงานจริง นักศึกษายังจะมีโอกาสได้พบปะและทำความรู้จักกับผู้คนมากมายทั้งในและนอกที่ทำงาน ซึ่งจะเป็นผลดีกับนักศึกษาในการทำงานร่วมกันหรือการหางานทำในอนาคต คุณฮีจุง คิม นักศึกษาจากประเทศเกาหลี ผู้กำลังศึกษาสาขาวิชาการจัดการและการตลาดที่ Loyola University รัฐ New Orleans กล่าวว่า “การฝึกงานเป็นสิ่งที่จำเป็นในหลักสูตรที่ดิฉันเลือกเรียน เพราะดิฉันเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับนักศึกษาเพราะทางมหาวิทยาลัยได้ช่วยผลักดันให้นักศึกษานำทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาใช้ภายนอกห้องเรียน และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานให้ดีมากขึ้นก่อนสำเร็จการศึกษาการทำงานในสถานที่จริง

นอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริงแล้ว นักศึกษายังสามารถเขียนชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่นักศึกษาได้ทำงานด้วยลงในเรซูเม่ของนักศึกษาอีกด้วย

คุณจูรี่ เอเดรียนโต้ นักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้กำลังศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศที่ Fairleigh Dickinson University เมือง Teaneck รัฐ New Jersey กล่าวว่า “เมื่อผมเรียนจบหลักสูตร MBA ผมจะต้องออกไปหางานแข่งขันกับคนอื่น ๆ ทั่วโลกที่กำลังหางานทำอยู่ และผมเชื่อว่าการที่ผมมีประสบการณ์ในการพบปะพูดคุยกับผู้คนที่มาจากหลายชาติหลายวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นที่จะช่วยผมให้ได้งานในอาชีพที่ต้องการ”

วิธีการเลือกสาขาวิชาของหลักสูตร MBA ที่เหมาะสมกับคุณ

• สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าคุณต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไร

เมื่อคุณทราบว่าเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพของคุณคืออะไรแล้วคุณจะสามารถพิจารณาเลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมกับคุณได้ง่ายขึ้น ตรวจดูว่าที่ไหนเปิดสอนสาขาวิชาอะไร คุณต้องการศึกษาหลักสูตร MBA ทั่วไป หรือหลักสูตร MBA เฉพาะที่จะทำให้คุณสามารถไปถึงเป้าหมายทางอาชีพที่วางแผนไว้

นอกจากนี้สถานที่ตั้งของสถานศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่จะส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานกับบริษัทในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำความรู้จักกับผู้คนในวงการและโอกาสที่จะได้งานทำในสาขาที่ต้องการในอนาคตอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เมือง New York City เป็นเมืองศูนย์การธนาคารและการเงินที่สำคัญของโลก หรือเมือง San Francisco ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายบริษัท

• มองหาสถานศึกษาที่เสนอหลักสูตรและมุ่งเน้นการบริการต่าง ๆ

Golden Gate University

ให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ ก่อนที่คุณจะทำการสมัครเข้าเรียน คุณควรตรวจดูว่าสถานศึกษาแห่งใดเสนอโปรแกรมสมัครเข้าเรียนพิเศษให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ หลักสูตร MBA ของประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสี่ปีที่ตั้งอยู่ภายในประเทศหรือปริญญาเทียบเท่าจากประเทศอื่น ถ้าคุณสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีภายในสามปี คุณอาจจะต้องลงเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้สำเร็จก่อนที่คุณจะสามารถสมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBA ในบางสาขาวิชาได้ ตัวอย่างเช่น Golden Gate University นำเสนอโปรแกรมที่แรกว่า Bridge ให้แก่นักศึกษาชาวต่าวชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโทได้โดยไม่ต้องใช้ปริญญาตรีใบที่สอง

สถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่งเสนอบริการพิเศษให้แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ เพื่อช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบใหม่ได้ง่ายขึ้น รวมทั้งให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการ การสมัครเข้าเรียน บริการให้คำปรึกษาแนะแนวแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ (และผู้ติดตาม) และการเข้าสังคมในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งสถานศึกษาบางแห่งยังมีกฎเกณฑ์การสมัครเข้าเรียนที่ยืดหยุ่นด้วย

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมและบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยนักศึกษาชาวต่างชาติให้พบกับเพื่อนใหม่ บริการหาเพื่อนร่วมห้อง และบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเข้าเมืองและการขอวีซ่า คุณต้องตรวจให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือชี้แนะเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพของคุณมากเท่าไหร่ รวมไปถึงการช่วยเหลือด้านการปรับตัวให้เข้ากับสถานที่เรียนใหม่ด้วย

• มองหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณ

นักศึกษาชาวต่างชาติหลายคนต้องการใช้เวลาที่ทำการศึกษาหลักสูตร MBA ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างคุ้มค่าโดยการออกไปเรียนรู้จักกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ดังนั้นคุณควรตรวจดูที่ตั้งของสถานศึกษาที่คุณสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเมืองนั้น และดูว่าผู้คนส่วนใหญ่ทำกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ มีกิจกรรมทางด้านศิลปะและการบันเทิงต่าง ๆ หรือโอกาสในการไปท่องเที่ยวในสถานที่ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นหรือไม่

• เดินตามความฝันของคุณ!

ในปัจจุบันนักศึกษาชาวต่างชาติมีบทบาทในการเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่งต่อนักศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่งนักศึกษาชาวต่างชาติจะช่วยสร้างความเข้าใจและมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจโลกซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในโลกที่แคบลงทุกวัน การนำเสนอหลายหลักสูตรวิชาให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ คุณจะได้ค้นพบและทำการศึกษาในสาขาวิชาที่คุณต้องการ คุณจะถูกฝึกและผลักดันให้ไปถึงจุดหมายที่คุณตั้งไว้อย่างแน่นอน

โดย Laura Browne ตำแหน่ง Associate Director ฝ่ายการตลาดของมหาวิทยาลัย Golden Gate

แนวโน้มการศึกษาหลักสูตรพิเศษของ MBA เริ่มเกิดขึ้นมาได้แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่หลักสูตร MBA ที่ได้เปิดสอนมาหลายปีแล้วคือหลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการการบินและอวกาศ (MBA in Aviation Management (MBA-AM)) ที่มหาวิทยาลัย Embry-Riddle Aeronautical ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการให้การศึกษาเกี่ยวกับการบินและอวกาศระดับโลก มหาวิทยาลัยจะเน้นสอนนักศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการบิน การบริหารและการจัดการ พร้อมกับฝึกทักษะการเงินที่จำเป็นในโลกแห่งอุตสาหกรรมการบินและอวกาศให้แก่นักศึกษา อีกทั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจที่วิทยาเขต Daytona Beach จะเตรียมผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตร MBA-AM ให้พร้อมสำหรับหลาย ๆ ตำแหน่งในหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการบิน/อวกาศทั้งด้านปฏิบัติการและการค้าเชิงธุรกิจ

นอกจากนี้มหาวิยาลัย Embry-Riddle Aeronautical กำลังพิจารณาเปิดสอนหลักสูตร MBA สาขาใหม่ที่จะเริ่มทำการเรียนการสอนในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2013 นี้ ได้แก่ Master of Science in Aviation Finance (MSAF) ซึ่งจะเน้นสอนในวิชาที่จำเป็นต่อการบินและอวกาศที่ไม่เหมือนใคร ได้แก่ การสะสมทุน การวางแผนทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณที่จำเป็นสำหรับช่วงเวลาวิกฤต การซื้อเครื่องบินและการปรับปรุงสายการบิน

อาจารย์ผู้สอนได้ร่วมมือทำงานกับผู้นำของอุตสาหกรรมการบินและหน่วยงานของรัฐบาลในการพัฒนาหลักสูตร MBA สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและสาขาวิทยาศาสตร์การเงินของธุรกิจการบิน ซึ่งหลายท่านเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของหลักสูตร MBA ได้ทำงานในอุตสาหกรรมธุรกิจการบินร่วมกับบริษัทผู้ผลิต เช่น Boeing, Airbus, Bombardier และ Rolls-Royce หรือร่วมกับสายการบิน เช่น Delta, United, Ethiad, Jet Airlines และ Korean Airlines หรือทำงานร่วมกับสนามบินในเมืองใหญ่ เช่น Atlanta, New York, Singapore, Hong Kong และ Abu Dhabi ศิษย์เก่าเหล่านี้มักกลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันเพื่อแบ่งปันข้อมูลล่าสุดและความต้องการในอุตสาหกรรมการขนส่งระหว่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาจะได้เข้าร่วมฝึกงานกับบริษัทสายการบิน สนามบิน และบริษัทรับให้คำปรึกษาการบินทั่วโลก ซึ่งจะเปิดโอกาสในการรับนักศึกษาเข้าทำงานในอนาคตอีกด้วย

การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหนึ่งในธุรกิจเฉพาะอย่างที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก ดังนั้นสถาบันสอนธุรกิจของมหาวิทยาลัย Arkansas จึงได้จัดตั้งคณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานขึ้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตร MBA

นักศึกษาชาวต่างชาติหลายคนได้เลือกศึกษาด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากความต้องการของตลาดแรงงานโลกและชื่อเสียงที่โด่งดังของอาจารย์ผู้สอน มีการสอนวิชาหลักดังนี้ การจำลอง การคาดการณ์ กลยุทธ์การขนส่ง และโลจิสติกส์โลก นักศึกษาสามารถดัดแปลงหลักสูตรโดยการเข้าร่วมการประชุมพิเศษ เช่น Negotiation Skills, Networking, RFID Technologies และ Advanced Access อีกทั้งนักศึกษาจะได้รับการช่วยเหลือให้คำแนะนำในการเขียนเรซูเม่ ฝึกฝนทักษะการเข้าสัมภาษณ์งาน ทักษะการต่อรองเงินเดือน และการสร้างความประทับใจครั้งแรกอย่างเป็นการส่วนตัวด้วย

หลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัย Loyora แห่งรัฐ New Orleans จะเตรียมนักศึกษาให้ทำงานในทั้งองค์กรของรัฐและเอกชน หลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นมากสำหรับผู้เรียนโดยมีทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและนอกเวลาให้เลือกนักศึกษาจะได้ศึกษาหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ อาทิ ภาวะความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบด้านจริยธรรมและกฎหมาย การจัดการด้านการเงิน การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการเรื่องการควบคุมและการตัดสินใจ และกลยุทธ์อื่น ๆ อีกมากมาย

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจหลายแห่งในท้องถิ่นทำให้หลักสูตร MBA สามารถพานักศึกษาออกไปทำการศึกษานอกห้องเรียนได้ และเมื่อเร็ว ๆ นี้หลักสูตรวิชาที่ปรึกษาผู้ประกอบการธุรกิจยังได้ร่วมมือกับกองทุน South Coast Angel อีกด้วย และเนื่องจากผลการวิจัยและความพากเพียรของนักศึกษาทำให้มีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับสื่อสาธารณะซึ่งมีมูลค่ากว่า 500,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐขึ้นมาด้วย

เปิดสอนหลักสูตร MBA 1 ปีในสาขาวิชาธุรกิจโลกที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วโลก มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้เมือง New York City ซึ่งเป็นเมืองแห่งการบริหารบริษัทที่มีสาขาอยู่ทั่วโลกและกำลังขยายตัวเข้าสู่ตลาดโลก หลักสูตรได้รับการยอมรับจาก Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)

นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจำลอง ทฤษฎีต่าง ๆ การคิดเชิงมโนทัศน์ และการฝึกหัดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จได้นำมาใช้เพื่อการทำผลประโยชน์ภายในขอบข่ายของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งนักศึกษาจะได้นำความคิดเชิงมโนทัศน์ออกมาใช้โดยการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อทำธุรกิจเป็นเวลา 10 วัน และการไปเยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ

สถาบันสอนธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะสอนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการธุรกิจทั่วไปไม่ว่าคุณจะเลือกศึกษาในสาขาพิเศษใดก็ตาม องค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงิน การตลาด และสถิติ

มหาวิทยาลัยในประเทศนี้เปิดสอนหลักสูตร MBA พิเศษหลายสาขาวิชาซึ่งถูกออกแบบตามความต้องการของนักศึกษา ตัวอย่างเช่น สถาบันสอนธุรกิจ Edward S. Ageno ของมหาวิทยาลัย Golden Gate (GGU) ที่ตั้งอยู่ในเมือง San Francisco เปิดสอนหลักสูตร MBA ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ การบัญชี การบริการธุรกิจ การเงิน การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือธุรกิจระหว่างประเทศ และมีอีกหลายสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร MBA ในวิชาดังต่อไปนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดการบริหารจัดการองค์กรไม่แสวงหากำไร และสาขาอื่นอีกมากมาย

มหาวิทยาลัย Golden Gate และอีกหลายสถาบันได้ทำการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและผ่านทางออนไลน์ นักศึกษาต่างชาติสามารถลงเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการเรียนทางไกลที่จะทำให้นักศึกษาได้รับใบปริญญาหรือใบประกาศนียบัตรจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่ต้องเดินทางออกจากประเทศของตนเอง

มหาวิทยาลัยรัฐ California เมือง Berkeley

ที่นี่นักศึกษาสามารถจบการศึกษาหลักสูตร MBA โดยใช้เวลาที่ไม่นาน ซึ่งนักศึกษาสามารถผสมผสานการเรียนการสอนเข้ากับการนำความรู้ที่ศึกษามาใช้กับธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยรัฐ California เมือง Berkeley เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติ (International Diploma Programs (IDP)) ซึ่งมีสามแบบให้เลือก ได้แก่ หลักสูตรสี่เดือน หลักสูตรแปดเดือนที่ประกอบด้วยการศึกษาในห้องเรียนสี่เดือนและการฝึกงานอีกสี่เดือน หรือหลักสูตรหนึ่งปีในการจัดการและการติดตามธุรกิจ (Management and Business Track) ที่ประกอบด้วยการศึกษาในห้องเรียนแปดเดือนและการฝึกงานอีกสี่เดือน

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรนานาชาติจะได้ฝึกงานในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในเมือง San Francisco Bay Area ดังนี้ บริษัท องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และหน่วยงานรัฐบาล นักศึกษาที่ได้ฝึกงานในบริษัทที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางจะได้รับประสบการณ์การฝึกงานที่ดีกว่าและมีคุณค่ามากกว่า นักศึกษาจะถูกส่งไปฝึกงานกับบริษัททำธุรกิจด้านงานโฆษณา คอมพิวเตอร์ การบันเทิง อีคอมเมิร์ซ การเงินและการธนาคาร ระบบสารสนเทศ สาธารณสุข การโรงแรมและการท่องเที่ยว การค้าระหว่างประเทศ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และโทรคมนาคม นักศึกษาฝึกงานหลายคนได้ช่วยสร้างฐานลูกค้าให้กับบริษัทโดยการทำความรู้จักกับลูกค้าที่อยู่ทุกมุมโลก และนักศึกษาอีกหลายคนได้วางแผนการสร้างเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทฐานข้อมูลดนตรีที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®

Related Schools