TOEFL เป็นข้อสอบ

TOEFL เป็นข้อสอบ

การทดสอบ TOEFL®

การทดสอบ TOEFL® ถูกจัดขึ้นโดย ETS เป็นการทดสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการใช้ และการเข้าใจภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ถูกใช้ในด้านธุรกิจ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการศึกษาทั่วโลก ภาษาอังกฤษจึงเป็นประตูสู่โอกาสของผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาอังกฤษในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และในปัจจุบันมี จำนวนของผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกมากกว่าจำนวนคนที่เป็นเจ้าของภาษา และมีจำนวนนักศึกษาประมาณหนึ่งพันล้านคนที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในทุกครั้งที่มีโอกาส

บทบาทของภาษาอังกฤษได้ถูกขยายออกไปทั่วโลก จึงทำให้มีจำนวนผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกออกไปทำการศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก หรือในประเทศที่มีการศึกษาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นทั่วโลก และในขณะที่จำนวนของผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วโลกนั้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่นักศึกษาจะต้องแสดงความสามารถในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ด้านของพวกเขา ได้แก่: การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

และเมื่อว่าที่นายจ้างกำลังทำการตัดสินใจเลือกรับผู้สมัครงานอยู่นั้น การที่คุณสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ หรือได้ศึกษาในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะทำให้คุณมีความโดดเด่น การได้เรียนรู้และรับทัศนคติใหม่ ๆ จากต่างประเทศนั้น เป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่จะทำให้นักศึกษามีค่ามากขึ้นในตลาดแรงงาน  ช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น และเป็นการขยายเครือข่ายเพื่อนฝูงของนักศึกษา จากการค้นคว้าหนึ่งพบว่าร้อยละ 97 ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศได้งานทำภายใน 12 เดือนหลังจบการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบกับบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว มีเพียงร้อยละ 49 ของนักศึกษาทั้งหมดเท่านั้นที่ได้งานทำภายใน 12 เดือน

แต่ก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มต้นกรอกใบสมัครและเก็บกระเป๋าของพวกเขานั้น มันเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเขาจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีทักษะในการใช้ภาษาที่จำเป็น เพื่อการสื่อสารภายในชั้นเรียนที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นี่คือเหตุผลที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษาในการเลือก และทำการประเมินผลภาษาอังกฤษของตนอย่างเหมาะสม

การทดสอบ TOEFL® เป็นการวัดความสามารถของผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก ว่าสามารถใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การได้ยิน และการพูด ภายในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย หากคุณต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือศึกษาหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ การทดสอบ TOEFL จะเป็นประตูให้แก่คุณสู่มหาวิทยาลัย หน่วยงาน และสถาบันอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากกว่า 9,000 แห่ง ในกว่า 130 ประเทศ รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดาด้วย

การทดสอบ TOEFL ถูกจัดขึ้นโดย ETS เป็นการทดสอบที่นำประสบการณ์ ผลการวิจัยล่าสุด และนวัตกรรมที่มีกว่าหลายทศวรรษมาใช้ เพื่อให้การทดสอบนั้นได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีความยุติธรรมเพื่อสนับสนุนทางด้านการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการจัดหาอุปกรณ์เตรียมสอบอย่างเป็นทางการ และมีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถช่วยนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จได้

สำหรับการทดสอบ TOEFL นั้นนักศึกษาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ และทำการศึกษาได้ทุกที่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบ TOEFL ดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.toeflgoanywhere.org/

หัวข้อ จำนวนคำถาม เวลา ระดับคะแนน
การอ่าน 3-5 บทความ,
12-14 คำถาม
60-100 minutes 0-30
การฟัง 4-6 เนื้อหา,

6 คำถาม ต่อ หนึ่งเนื้อหา,
2-3 บทสนทนา,
5 คำถาม ต่อ หนึ่งบทสนทนา
60-90 นาที 0-30
พัก   10 นาที  
การพูด 6 หัวข้อ :
2 หัวข้อ ใช้ทักษะด้านเดียว และ
4 หัวข้อ ใช้ทักษะหลายด้าน
20 นาที 0-30
การเขียน 1 ใช้ทักษะหลายด้าน 20 นาที 0-30
  1 ใช้ทักษะด้านเดียว 30 นาที  
รวมทั้งหมด   4 ชั่วโมง 0-120

Show More

* ที่มา: จากการสำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งหมด 263 ท่าน มี 212 ท่านที่ยอมรับทั้งผลการทดสอบ TOEFL® และ IELTS ™ และ 152 ท่านระบุว่าการทดสอบนั้นเป็นที่ต้องการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2016 โดย Educational Testing Service นี่คือการโฆษณา

ลิขสิทธิ์ของ ETS, โลโก้ ETS, การทดสอบ TOEFL และ TOEFL iBT ได้ลงทะเบียนไว้ภายใต้ชื่อของ Educational Testing Service (ETS) และ เครื่องหมายการค้าอื่น ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง    

SUSA_img_200x55.jpg
ดาวน์โหลดนิตยสาร Study in the USA®