Hướng dẫn về Giáo dục Mỹ hàng đầu cho Mọi Sinh viên Quốc tế | Study in the USA®

Chọn đúng trường ở Hoa Kỳ

Want to learn English in the USA?

If your dream is to study abroad and learn to speak English at an American university or college, you’re in the right place! Study in the USA is the premier education guide for international students. You can contact and request information from universities of the USA and English language schools for free directly from StudyUSA.com. Find boarding schools in the USA and Canada as well.

Các trường nổi bật

Tất cả các trường
Tất cả các trường

Các trường nổi bật

Các Bài viết Đặc sắc

Các Bài viết Đặc sắc
Các Bài viết Đặc sắc

Các Bài viết Đặc sắc

Các Bài viết Gần nhất

Các Bài viết Gần nhất
Các Bài viết Gần nhất

Các Bài viết Gần nhất

Chào mừng đến Study in the USA

/vi/about

Bạn muốn học Tiếng Anh tại Mỹ?

Nếu ước mơ của bạn là học tập ở nước ngoài và học tiếng Anh tại một trường đại học và cao đẳng Mỹ, bạn đã tìm đúng nơi có thể cung cấp các thông tin đó! Study in the USA (Học tập tại Mỹ) là tổ chức cung cấp thông tin giáo dục dành cho sinh viên quốc tế. Bạn có thể liên hệ và yêu cầu thông tin từ các trường đại học Mỹ hoặc trường đào tạo Anh ngữ trực tiếp và miễn phí trên trang web StudyUSA.com. Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm kiếm thông tin về trường nội trú tại Mỹ và Canada trên trang web của chúng tôi.

Sử dụng Công cụ Tìm kiếm Trường của Study in the USA để tìm các chương trình đào tạo tại Mỹ, các trường đại học và cao đẳng, gồm có: các khóa học Tiếng Anh (ESL), Chương trình Kỹ thuật, Chương trình cấp bằng Cử nhân, Chương trình cấp bằng Thạc sĩ, Trường Cao đẳng Cộng đồng 2 năm, Chương trình Khoa học, Chương trình Thiết kế và Nghệ thuật, Thương mại và Công nghệ và Máy tính.

Giới Thiệu

Về StudyUSA

Giới thiệu về Study in the USA

Giải thưởng và Chứng nhận