Nhận bằng thạc sĩ của bạn ở Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho cấp độ Thạc sĩ

Bạn muốn được kết hợp với các chương trình Thạc sĩ?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Bằng thạc sĩ là bằng cấp sau đại học được chỉ định cho những cá nhân đã phát triển kiến thức nâng cao trong lĩnh vực nghiên cứu của họ. Các chương trình cấp bằng Thạc sĩ chỉ có thể được thực hiện sau khi lấy bằng Cử nhân, cho thấy rằng bạn có kiến thức tiên quyết để thành công trong chương trình Thạc sĩ. Bằng Thạc sĩ sẽ khiến bạn được đánh giá cao trong lĩnh vực của mình và cung cấp cho bạn khả năng kỹ thuật, kinh nghiệm thực hành và kỹ năng mềm cần thiết để tạo ra tác động ngay lập tức.

Bằng thạc sĩ thường mất hai năm để hoàn thành và thân thiện hơn về mặt tài chính so với các nghiên cứu đại học. Các gói học bổng và hỗ trợ tài chính thường dành cho sinh viên sau đại học hơn và lịch trình học tập của bạn cũng có thể linh hoạt hơn. Nhiều chương trình sau đại học có sẵn trực tuyến hoặc bán thời gian, làm cho chúng trở nên hoàn hảo cho các chuyên gia cần làm việc nhưng cũng mong muốn có trình độ học vấn cao hơn.

Sinh viên có bằng thạc sĩ ngay lập tức sẵn sàng tác động đến nơi làm việc của họ và thường đảm nhận vai trò quản lý và lãnh đạo. Bộ kỹ năng nâng cao của họ hỗ trợ họ kiếm được mức lương cao hơn và tận hưởng công việc ổn định hơn.

Tìm một chương trình phù hợp với bạn và bắt đầu lấy bằng Thạc sĩ tại Hoa Kỳ!Tìm Hiểu Các Trường

Kent State University

Kent State University

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Ch˝ıng trình hè

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.