Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Hình ảnh trang trí cho cấp độ Chứng chỉ / Thời gian ngắn hạn

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Chứng chỉ / Ngắn hạn?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Tổng quan về nhiên

Bạn muốn có một kỹ năng mới đặc thù cho công việc của mình? Các chương trình chứng chỉ là các chương trình ngắn hạn nhanh chóng đào tạo giảng dạy các kỹ năng chuyên môn mà bạn có thể cần cho công việc hoặc để nâng cao hồ sơ cá nhân. Các chương trình cấp chứng chỉ không phải dạng bằng cấp bắt buộc và không có chi phí học cao như các loại bằng dài hạn khác.

Việc học một Chương trình Chứng chỉ có nhiều lợi ích khi so sánh với với việc học một chương trình cấp bằng, mặc dù sự công nhận hoặc phạm vi kỹ năng giữa một chứng chỉ và bằng hai hoặc bốn năm không giống nhau. Tuy nhiên, nen lưu ý các chương trình chứng chỉ phục vụ mục đích cung cấp cho bạn các kỹ năng cụ thể cho công việc. Những kỹ năng này có thể chuyên biệt hơn so với giáo dục truyền thống của bạn và đào sâu hơn về một góc độ cụ thể.

Tìm kiếm một Chương trình cấp Chứng chỉ tại Mỹ phù hợp với bạn!Tìm Hiểu Các Trường

DePaul University English Language Academy

DePaul University

$1,000—$5,000 Học kỳ ngắn

Các Chương trình tiếng Anh Đại học (4 năm) Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn

Kent State University

Kent State University

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Các Chương trình tiếng Anh Chứng chỉ / Thời hạn ngắn hạn Trực tuyến

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.