Tìm một chương trình cấp chứng chỉ tại Hoa Kỳ

Hình ảnh trang trí cho cấp độ Chứng chỉ / Thời gian ngắn hạn

Bạn muốn được phù hợp với các chương trình Chứng chỉ / Ngắn hạn?

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.
Bạn muốn đạt được một kỹ năng mới cụ thể cho nghề nghiệp của bạn? Các chương trình cấp chứng chỉ là các chương trình ngắn hạn có thể nhanh chóng dạy cho bạn những kỹ năng chuyên môn mà bạn có thể cần cho công việc hoặc để cải thiện hồ sơ của mình. Các chương trình chứng chỉ không nhất thiết phải là bằng cấp và không có chi phí cao để kiếm được bằng cấp dài hạn.

Có nhiều lợi ích khi theo đuổi Chương trình Chứng chỉ hơn là bằng cấp, mặc dù bạn sẽ không đạt được sự công nhận hoặc phạm vi kỹ năng giống như bằng cấp hai hoặc bốn năm có thể cung cấp. Tuy nhiên, các chương trình chứng chỉ phục vụ mục đích cung cấp cho bạn các kỹ năng cụ thể cho công việc của bạn. Những kỹ năng này có thể chuyên biệt hơn so với giáo dục truyền thống của bạn và cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn nhiều về một chủ đề cụ thể.

Tìm một Chương trình Chứng chỉ tại Hoa Kỳ phù hợp với bạn!Tìm Hiểu Các Trường

Saddleback College

Saddleback College

$20,000—$25,000 Năm

Các Chương trình tiếng Anh Ch˝ıng trình hè Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Chương trình đào tạo

Edmonds College

Typical cost per Quarter: $1,000—$5,000

Bachelor Degree Secondary/Boarding Certificate/Short Term

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.