Một triển vọng với một sứ mệnh

Một triển vọng với một sứ mệnh

November 7th, 2021

Pietro Rossini, 29 tuổi, là một Nhà Truyền giáo Xaverian từ Salerno, Ý, và đang theo học Thạc sĩ Khoa học Báo chí tại Đại học Boston . Pietro gần đây đã hoàn thành chương trình ESL tại Đại học Bang Framingham và là người dẫn chương trình podcast của riêng mình, Mission Outlook . Simon và Pietro đi sâu vào quá trình nuôi dạy của anh ấy, mối liên hệ sâu sắc với gia đình và văn hóa, cũng như hành trình khám phá bản thân thông qua việc học và du lịch của anh ấy.

Lắng nghe về:

Follow us:
Written by

Study in the USA

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Consulta estas instituciones educativas

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.