Trao quyền cho học viên - Biến thách thức thành cơ hội

Trao quyền cho học viên - Biến thách thức thành cơ hội

January 10th, 2022

Liberty Hombe là người ủng hộ công lý - tấm gương cuối cùng của người biến thách thức thành cơ hội. Liberty là một sinh viên dự bị y khoa sinh ra ở Zimbabwe nhưng đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình ở Nam Phi. Anh ấy đang theo học Đại học Bang Minnesota ở Mankato và đã thành lập một số tổ chức sinh viên giúp cải thiện cuộc sống của sinh viên quốc tế. Ngày nay, bạn có thể thấy Liberty trao quyền cho các sinh viên tìm thấy tiếng nói của mình vì chính anh ấy là tấm gương về sự thay đổi mà anh ấy muốn thấy trên thế giới. Đây là câu chuyện của anh ấy.

Lắng nghe về:

Follow us:
Written by

Liberty Hombe

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Consulta estas instituciones educativas

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.