Thời gian ươm mầm: Làm thế nào để kết bạn với tư cách là một sinh viên quốc tế?

Thời gian ươm mầm: Làm thế nào để kết bạn với tư cách là một sinh viên quốc tế?

January 28th, 2021

Sinh viên quốc tế, Yuna Watanabe đến từ Hongkong và Daniela Zhao từ Brazil nói về cách kết bạn với tư cách là sinh viên quốc tế tại Orange Coast College (OCC) , California.

Follow us:
Written by

Yuna Watanabe

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Tìm Hiểu Các Trường

Berkeley Global

Berkeley Global

$15,000—$20,000 Học kỳ dài

Ngắn hạn/ tín chỉ Trường Nội trú/ Trường cấp II Sau đại học

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.