Chi phí cho việc học ở Hoa Kỳ

Sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ với tư cách là một sinh viên quốc tế sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội. Những tài nguyên này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho hành trình học tập và những trải nghiệm thú vị mới tại Hoa Kỳ!

Tài trợ cho việc học của bạn

Tài trợ cho việc học của bạn

Tôi là một sinh viên đại học đang nghĩ đến việc đăng ký du học tại Hoa Kỳ. Tôi có điểm số và điểm kiểm tra rất tốt. Tôi có khả năng nhận được học bổng toàn phần tại một trường đại học không?

February 8th, 2022
international students trying to study to apply for scholarship

Hướng dẫn dành cho Sinh viên Quốc tế để Điều hướng Tìm kiếm Học bổng

Quy trình hỗ trợ tài chính cho trường đại học vốn đã rất rắc rối, nhưng đối với sinh viên quốc tế đang cố gắng học tập tại Mỹ, nó có thể trở nên vô cùng khó chịu. Vì vậy, làm thế nào để một người có được một khoản tiền cần thiết để đủ điều kiện?

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.