Chi phí cho việc học ở Hoa Kỳ

Trở thành sinh viên quốc tế sống và học tập tại Mỹ sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội. Các thông tin này sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt cho hành trình du học và tận hưởng nhiều trải nghiệm mới thú vị tại Mỹ!

international students trying to study to apply for scholarship

Hướng dẫn dành cho Sinh viên Quốc tế để Điều hướng Tìm kiếm Học bổng

Quy trình hỗ trợ tài chính cho trường đại học vốn đã rất rắc rối, nhưng đối với sinh viên quốc tế đang cố gắng học tập tại Mỹ, nó có thể trở nên vô cùng khó chịu. Vì vậy, làm thế nào để một người có được một khoản tiền cần thiết để đủ điều kiện?

November 26th, 2021

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.