Các Bài thi Chuẩn hóa cho Học sinh Quốc tế | Study in the USA

Các Bài thi Chuẩn hóa cho Học sinh Quốc tế | Study in the USA

Dù bạn đăng ký một chương trình Anh ngữ, cao đẳng cộng đồng, hay đại học tại Mỹ, bạn đều có thể được yêu cầu phải thi các bài thi chuẩn hóa như là một phần của điều kiện nhập học. Bạn sẽ phải thi các bài thi chuẩn hóa nếu bạn dự định hoàn thành một chương trình sau đại học hoặc tiến sỹ. Dưới đây là những bài thi phổ biến nhất. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm!

IELTS để học tại Mỹ

Hệ thống kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế

IELTS là gì?

IELTS là Hệ thống Kiểm tra Tiếng Anh Quốc tế, một bài thi được thiết kế để đánh giá khả năng ngoại ngữ của ứng viên đến từ các quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính, với mục đích nhập học các chương trình giáo dục bậc cao cũng như các mục đích khác.  IELTS kiểm tra cả bốn kỹ năng tiếng Anh: nghe, đọc, viết và nói.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?

Có hai phiên bản của IELTS. Bài thi Học thuật dành cho sinh viên muốn học các chương trình giáo dục bậc cao tại các nước mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp chủ đạo. Bài thi Tổng quát được thiết kế cho những người dự định theo học các chương trình trung học, chương trình không cấp bằng, hoặc đào tạo nghề.

Đăng ký thi IELTS

http://takeielts.britishcouncil.org/book

TOEFL

TOEFL là gì?

Bài thi TOEFL là bài thi tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới, được hơn 9.000 trường cao đẳng, đại học và tổ chức công nhận. Bài thi TOEFL iBT đánh giá khả năng sử dụng và hiểu tiếng Anh tại trình độ đại học và việc bạn kết hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết như thế nào để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?

Học sinh dự định học tại một cơ sở giáo dục bậc cao, nhập học và hoàn thành chương trình học tiếng Anh, các ứng viên nhận học bổng và chứng chỉ, những người học tiếng Anh muốn theo dõi tiến trình học tập, học sinh và người lao động muốn nộp đơn xin thị thực.

Đăng ký thi TOEFL

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/

SAT

SAT là gì?

SAT bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và một bài luận đo lường các kỹ năng bạn đã học tại trường và khả năng bạn vận dụng các kỹ năng đó. Điểm SAT giúp các trường đại học đưa ra các quyết định thông báo tuyển sinh bằng cách cung cấp một chỉ tiêu đánh giá khả năng học tập ở bậc đại học. Bài thi bao gồm hai phần kết hợp của ba kỹ năng: Đọc, Toán, Viết & Ngôn ngữ, cộng với một bài Luận không bắt buộc. Một số trường có thể đòi hỏi bài Luận trên, vì vậy bạn cần hỏi trường trước khi thi SAT.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?

Sinh viên nộp đơn vào một chương trình đại học bốn năm tại một trường cao đẳng hoặc đại học tại Mỹ được yêu cầu phải làm một bài thi chuẩn hóa như SAT.

Đăng ký thi SAT

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

GRE Tổng Quát và Chuyên Ngành

GRE là gì?

GRE Tổng Quát đánh giá các kỹ năng lập luận bằng lời nói, lập luận định lượng, tư duy phản biện và viết phân tích – các kỹ năng được xây dựng qua một thời gian dài và không liên quan đến một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể nào, tuy vậy lại đóng vai trò quan trọng tổng thể.

GRE Chuyên Ngành là các bài kiểm tra trình độ dùng để đánh giá kiến thức của bạn trong một lĩnh vực nghiên cứu nhất định

Ai Nên Làm Bài Thi Này?

Các ứng viên tiềm năng nộp hồ sơ sau đại học và chương trình kinh doanh từ khắp nơi trên thế giới muốn theo đuổi một tấm bằng thạc sỹ, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, thạc sỹ chuyên ngành kinh doanh hoặc tiến sỹ nên làm bài thi GRE Tổng Quát.

GRE Chuyên Ngành dành cho các sinh viên đã có bằng đại học hoặc nền tảng vững chắc ở một trong sáu lĩnh vực: Sinh học, Hóa học, Văn học Anh, Toán học, Vật lý học và Tâm lý học.

Đăng ký thi GRE Tổng Quát

https://www.ets.org/gre/revised_general/register/

Đăng ký thi GRE Chuyên Ngành GRE Subject Test

https://www.ets.org/gre/subject/register/

GMAT

GMAT là gì?

Bài thi GMAT (Bài Thi Chuẩn hóa Quản trị sau Đại học) là một bài thi được sử dụng trên khắp thế giới nhằm đánh giá tiềm năng học tập các chương trình kinh doanh và quản trị bậc sau đại học. Bài thi GMAT gồm bốn phần: Đánh giá Viết Phân tích, Lý luận Tích hợp, Định lượng, và Bằng lời nói.

Ai Nên Làm Bài Thi Này?

Sinh viên nộp đơn vào các chương trình quản trị sau đại học hoặc chương trình kinh doanh có thể thi GMAT. Bài thi GMAT được áp dụng để hơn 5.300 chương trình quản trị sau đại học quốc tế ra quyết định tuyển sinh.

Đăng ký thi GMAT

http://www.mba.com/us/the-gmat-exam/register.aspx

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®