University of Texas at Austin
Intensive English Study at ESL Services
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ, ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, SACS

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

เหตุผลที่คุณควรเลือกศึกษาที่ UT Austin

หลักสูตรการศึกษา

ESL Services เสนอการศึกษาภาษาอังกฤษแบบติวเข้มในสองหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร

หลักสูตร ENGLISH LANGUAGE PROGRAM (ELP)

หลักสูตรนี้มีทั้งหมดเจ็ดระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้า แต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นสี่คอร์ส ได้แก่ การฟัง/การพูด การเขียน การอ่าน/การสนทนา และไวยากรณ์/คำสำนวน หลักสูตร ELP ของเราจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผู้ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตน เพื่อเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางอาชีพ นักศึกษาสามารถเลือกทำการศึกษาแบบติวเข้มหรือแบบไม่เต็มเวลาได้ ขึ้นอยู่กับสถานภาพทางวีซ่าของพวกเขา

หลักสูตร ACADEMIC ENGLISH PROGRAM (AEP)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว และกำลังเตรียมความพร้อมต่อการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอก หลักสูตร AEP มีทั้งหมดสี่ระดับ ตั้งแต่ระดับต่ำ-กลาง ระดับกลาง ระดับกลาง-สูง และระดับสูง การศึกษาหลักสูตร AEP จะเน้นทางด้าน การเขียนเชิงวิชาการ ไวยากรณ์และคำสำนวน การฟัง/การพูด และการอ่าน/การสนทนา ขนาดของชั้นเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่นักศึกษา 12 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

หลักสูตร International Academy (หลักสูตรภาคฤดูร้อน)

หลักสูตรภาคฤดูร้อนสี่สัปดาห์นี้ถูกออกแบบมาให้แก่นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin นักศึกษาจะได้ทำการศึกษาด้านการสื่อสารด้วยวาจาและการเขียน รวมไปถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวินัยซึ่งมีหนึ่งในแปดเส้นทางได้แก่: การบัญชีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมปิโตรเลียม จิตวิทยาด้านการศึกษา การฝึกอบรมครู ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม หรือการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ การศึกษาหลักสูตรนี้จะช่วยให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีประสบการณ์ในด้านการค้นคว้าวิจัย และสามารถเข้าใช้ทรัพยากรแหล่งข้อมูล ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้ผ่านหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติจริง การแก้ปัญหา และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้เข้าร่วมทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม และออกทัวร์ภายในรัฐ Texas อีกด้วย

หลักสูตรวิชาเลือก

นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาเลือกดังต่อไปนี้:

 • การทดสอบ TOEFL iBT
 • การทดสอบ IELTS
 • การทดสอบ GRE
 • การออกเสียง

ปฏิทินการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เซสชั่น/วันที่ สัปดาห์ หลักสูตร AEP/ELP
ติวเข้ม
หลักสูตร ELP (หนึ่งคอร์ส) หลักสูตร วิชาเลือก คอร์สต่าง ๆ
ภาคฤดูร้อน 1 ปีการศึกษา 2019
31 พฤษภาคม - 12 สิงหาคม (หยุดวันที่ 4 กรกฎาคม)
10 3,350 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 840 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ / *745 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 585 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/*500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ภาคฤดูร้อน 2 ปีการศึกษา 2019  **เฉพาะหลักสูตร AEP เท่านั้น
3 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม (หยุดวันที่ 4 กรกฎาคม)
5 1800 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ------- -------
หลักสูตร International Academy  ปีการศึกษา 2019
13 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม
4 **4,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ------- -------
ภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2019
23 สิงหาคม - 10 ธันวาคม (หยุดวันที่ 2 กันยายน และวันที่ 27-29 พฤศจิกายน)
15 4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 1,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ / *1,105 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 585 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/*500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ภาคฤดูใบไม้ผลิ ปีการศึกษา 2020
16 มกราคม - 11 พฤษภาคม (หยุดวันที่ 20 มกราคม และวันที่ 16-21 มีนาคม)
15 4,995 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 1,250 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ / *1,105 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ 585 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ/*500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

*เสนอค่าเล่าเรียนในราคาพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรติวเข้ม AEP/ELP

**รวมค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ค่าที่พักและอาหาร และค่าทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ แล้ว

อาจารย์ผู้สอน

ในปัจจุบันอาจารย์ผู้สอนของ ESL Services ทุกท่านเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 9 ท่านและปริญญาโท 33 ท่าน) ทุกท่านสามารถพูดภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาษา มีประสบการณ์ในการสอน เคยเดินทางหรือเคยอาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการศึกษานานาชาติและมีประสบการณ์ในการทำการสอนมามากกว่า 20 ปีแล้ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนหลายท่านของเรายังเป็นผู้ประเมินการทดสอบ TOEFL iBT และเป็นผู้ตรวจการสอบ IELTS อีกด้วย

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่นักศึกษา

 • การทดสอบวัดระดับและงานปฐมนิเทศ
 • บัตรประจำตัวนักศึกษา
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อีเมล และระบบการจัดการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
 • สิทธิในการใช้บริการศูนย์สุขภาพและศูนย์ให้คำปรึกษาแนะแนวของ UT
 • การให้คำปรึกษาทางวิชาการและการฝึกอบรม
 • การให้คำปรึกษาทางด้านการเข้าเมือง
 • จดหมายข่าวกิจกรรมประจำสัปดาห์
 • กิจกรรมทางสังคมประจำสัปดาห์ และการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมจับคู่สนทนา (PALS) และแวดวงภาษา
 • ได้รับส่วนลดในการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทดสอบ
 • เสนอการทดสอบ TOEFL ที่ทางสถาบันจัดขึ้น
 • การจัดงานเลี้ยงในตอนท้ายของภาคการศึกษา

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ TEXAS เมือง AUSTIN

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas เมือง Austin (UT Austin) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบัน UT Austin ติดอันดับหนึ่งใน 30 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก หลักสูตรการศึกษาที่มีชื่อเสียงโด่งดังของมหาวิทยาลัยได้แก่ ธุรกิจ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย และเภสัชศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ UT Austin ยังติดอันดับหนึ่งในสาขาวิชาการบัญชีและประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาอีกด้วย มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 61 สมาชิกขององค์กร Aau ซึ่งเป็นองค์กรของมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ UT Austin เป็นวิทยาเขตเรือธงของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Texas ทั้งหมด

นักศึกษาชาวต่างชาติของเรา

นักศึกษาชาวต่างชาติของเราเดินทางมาจาก 40 ประเทศทั่วโลก เพื่อทำการศึกษาภาษาอังกฤษกับเราที่ UT Austin

เกี่ยวกับเมือง AUSTIN

เมือง Austin เป็นเมืองหลวงของรัฐ Texas มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นกันเอง สำหรับนักศึกษา มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมหลายอย่างให้นักศึกษาทำ นอกจากนี้เมือง Austin ยังมีค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่น ๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เมือง Austin ถูกจัดอันดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตการทำงาน การพักผ่อนหย่อนใจ และถูกตัดสินให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิต เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีที่สุด เป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม มีความทันสมัย  และเป็นเมืองชั้นนำในการทำธุรกิจ

 

 

CEA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Texas at Austin
Intensive English Study at ESL Services

Show More

University of Texas at Austin
Intensive English Study at ESL Services

University of Texas at Austin
2400 Nueces Street
Austin TX 78705
P: 512-471-2480
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน