*

Southern Illinois University at Carbondale

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ในเขตมิดเวสต์ การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณในสาขาเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรม การบิน ธุรกิจ การบริหาร การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ วิทยาศา...

สถานที่

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ในเขตมิดเวสต์ การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ

 • ห้าชั่วโมงถึงทางใต้ของชิคาโก
 • สองชั่วโมงถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซนต์หลุยส์
 • สี่ชั่วโมงถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของแนชวิลล์ เทนเนสซี
 • 10 นาทีจากป่าสงวนแห่งชาติ Shawnee ที่สวยงาม

หลักสูตรการเรียน

ในสาขาเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรม การบิน ธุรกิจ การบริหาร การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพทางกฎหมาย SIU มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า:

 • 200 สาขาวิชาเอก ความเชี่ยวชาญพิเศษ และสาขาวิชาโทในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • 70 หลักสูตรปริญญาโท
 • 30 หลักสูตรปริญญาเอก

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร

การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

SIU มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • เกรดเฉลี่ย 2.0 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักเรียนที่โอนย้ายหน่วยกิต
 • หนังสือรับรองทางการเงิน
 • การสมัครทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $40
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 68
  • TOEFL PBT – 520
  • IELTS – 6.0
  • ITEP – 4.0
  • การรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขสำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท

เงื่อนไขขั้นต่ำของการสมัครเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $65
 • การสมัครทางออนไลน์
 • หนังสือรับรองทางการเงิน
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 80
  • IETLS – 6.5
  • ITEP – 5.0
  • Duo Lingo - สามารถใช้เพื่อเป็นทางเลือกแทน IELTS / TOEFL ได้ชั่วคราว (สำหรับสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดอันเนื่องมาจากโควิด-19)
  • บางแผนกอาจต้องการคะแนนภาษาที่สูงขึ้น หรืออาจพิจารณาเป็นการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข
 • แต่ละแผนกจะกำหนดเอกสารประกอบเป็นรายบุคคล เช่น GRE/GMAT จดหมายแนะนำ และคุณสมบัติอื่น ๆ

แต่ละแผนกจะกำหนดวันปิดรับสมัครและข้อกำหนดต่าง ๆ ของตัวเอง โดยคุณสามารถขอรับข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยการติดต่อแผนกโดยตรง

ค่าใช้จ่าย

 • หนังสือรับรองทางการเงินสำหรับระดับปริญญาตรี - $40,000 (โดยมีทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ให้เป็นค่าเล่าเรียนบางส่วน)
 • หนังสือรับรองทางการเงินสำหรับระดับปริญญาโท - $42,500 (โดยมีทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ให้)
 • ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง - $5,050 ต่อระยะเวลาการเรียนแปดสัปดาห์ (ไม่มีทุนการศึกษาให้)

ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

เราคือสมาชิกผู้ก่อตั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจากสถาบัน Commission on Intensive English Accreditation หลักสูตรของเรามีคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ชั้นเรียนขนาดเล็กของเรามีนักเรียนเพียง 15 คน และมีการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิชาการและทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเราประกอบไปด้วย

 • ระยะเวลาการเรียนสี่ภาคการศึกษา ภาคละแปดสัปดาห์ เริ่มกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และหนึ่งภาคการศึกษา ภาคละแปดสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม หรือตุลาคม
 • หลักสูตรการเรียนแบบเร่งรัดเจ็ดระดับที่มีการเรียนการสอน 18-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • หลักสูตรการศึกษาเต็มรูปแบบที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และไวยากรณ์ของตัวเอง
 • องค์ประกอบการเพิ่มพูนทักษะทางวัฒนธรรมและวิชาการ
 • หลักสูตรพิเศษและการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสำหรับผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัครแบบไม่สามารถขอคืนเงินได้ $50 ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตลอดทั้งปี นักศึกษา CESL สามารถพักอาศัยอยู่ในบริเวณแคมปัสมหาวิทยาลัยและสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้ CESL ยังมีหลักสูตรที่เหมาะกับโรงเรียน ธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลอีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษาทั่วไปของ SIU ประกอบไปด้วยสองภาคการศึกษา 16 สัปดาห์:

 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม - ธันวาคม)
 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม - พฤษภาคม)
 • มีชั้นเรียนภาคฤดูร้อน

นักศึกษาและคณาจารย์

คณาจารย์ของ SIU ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในการสอน และเพื่อความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพที่หลากหลาย คณาจารย์หลายท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับผลงานวิจัยที่หลากหลาย

SIU มีนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ 18,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และนักศึกษาปริญญาตรีอีก 80 เปอร์เซ็นต์ SIU เปิดรับนักเรียนต่างชาติคนแรกในปีพ.ศ. 2490 และยังคงรักษาชื่อเสียงในการต้อนรับและให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปกติแล้วเรามีนักเรียนต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 7 ถึง 10 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

โปรแกรมชุมชน

International Friends Club ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครในชุมชนที่ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติของ SIU มีโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมือง Carbondale และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านมิตรภาพในมหาวิทยาลัยและทั่วทั้งภาคใต้ของรัฐอิลลินอยส์

ที่พักอาศัย

เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือในการจัดเตรียมที่พักอาศัย SIU มีที่พักอาศัยในบริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาทั้งที่โสดและแต่งงานแล้ว

นักศึกษาใหม่ทุกคนที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่าจะต้องอาศัยอยู่ในที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักนอกมหาวิทยาลัยมีทั้งอพาร์ทเมนท์และบ้านหลายหลังในระยะที่เดินถึงมหาวิทยาลัยได้

สันทนาการ

แคมปัสของมหาวิทยาลัยมีสนามเด็กเล่น สนามเทนนิส ทะเลสาบที่มีชายหาดและท่าเทียบเรือ ศูนย์สันทนาการสำหรับนักศึกษาของ SIU มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก ลู่วิ่งในร่ม สนามแฮนด์บอล/แร็กเก็ตบอล ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ให้ใช้งาน

ศูนย์นักศึกษามีร้านหนังสือ ร้านอาหารมากมาย สนามโบว์ลิ่ง และห้องบิลเลียด ศูนย์นักศึกษายังเป็นสำนักงานใหญ่ขององค์กรนักศึกษา 450 แห่งของ SIU กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มีตลอดทั้งปีได้แก่ คอนเสิร์ต ละคร เทศกาลงานต่าง ๆ วิทยากรรับเชิญ และละครเพลง

การเดินทาง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้บริการระบบรถประจำทางในมหาวิทยาลัยได้ฟรี สนามบินนานาชาติเซนต์หลุยส์เป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุดที่นักเรียนสามารถใช้เป็นสนามบินปลายทางได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟ Amtrak ที่ไปกลับชิคาโกทุกวัน และเมือง Carbondale ยังเป็นเส้นทางเดินรถ Greyhound อีกด้วย

ค่าเล่าเรียน

$15,000—$20,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

สาธารณะ

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  เธ, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP , HLC
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา
 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60+, การทดสอบ IELTS: Band 6+

แบ่งปัน
Carbondale IL
เยี่ยมชมเรา
Southern Illinois University Carbondale, IL

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา