มหาวิทยาลัย Southern Illinois เมือง Carbondale - Southern Illinois University at Carbondale - Study in the USA Carbondale IL

Southern Illinois University at Carbondale
มหาวิทยาลัย Southern Illinois เมือง Carbondale

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $35,000—$40,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย/หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตศึกษา

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA, สมาชิกของ UCIEP, HLC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • คะแนนสอบ

  TOEFL: 60+, การทดสอบ IELTS: Band 6+

 • สื่อสังคม

สถานที่

เมือง Carbondale ตั้งอยู่ในเขตมิดเวสต์ การเดินทางโดยรถยนต์ใช้เวลาประมาณ

 • ห้าชั่วโมงถึงทางใต้ของชิคาโก
 • สองชั่วโมงถึงทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซนต์หลุยส์
 • สี่ชั่วโมงถึงทางตะวันตกเฉียงเหนือของแนชวิลล์ เทนเนสซี
 • 10 นาทีจากป่าสงวนแห่งชาติ Shawnee ที่สวยงาม

หลักสูตรการเรียน

ในสาขาเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และศิลปศาสตร์ สถาปัตยกรรม การบิน ธุรกิจ การบริหาร การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิจิตรศิลป์ สื่อสารมวลชนและสื่อศิลปะ วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพทางกฎหมาย SIU มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า:

 • 200 สาขาวิชาเอก ความเชี่ยวชาญพิเศษ และสาขาวิชาโทในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • 70 หลักสูตรปริญญาโท
 • 30 หลักสูตรปริญญาเอก

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

นักเรียนสามารถสมัครเข้าศึกษาทางออนไลน์ได้ทุกหลักสูตร

การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี

SIU มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำดังต่อไปนี้

 • เกรดเฉลี่ย 2.0 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายและนักเรียนที่โอนย้ายหน่วยกิต
 • หนังสือรับรองทางการเงิน
 • การสมัครทางออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $40
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 68
  • TOEFL PBT – 520
  • IELTS – 6.0
  • ITEP – 4.0
  • การรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไขสำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

การรับเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท

เงื่อนไขขั้นต่ำของการสมัครเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร $65
 • การสมัครทางออนไลน์
 • หนังสือรับรองทางการเงิน
 • ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ
 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้):
  • TOEFL IBT – 80
  • IETLS – 6.5
  • ITEP – 5.0
  • Duo Lingo - สามารถใช้เพื่อเป็นทางเลือกแทน IELTS / TOEFL ได้ชั่วคราว (สำหรับสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดอันเนื่องมาจากโควิด-19)
  • บางแผนกอาจต้องการคะแนนภาษาที่สูงขึ้น หรืออาจพิจารณาเป็นการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข
 • แต่ละแผนกจะกำหนดเอกสารประกอบเป็นรายบุคคล เช่น GRE/GMAT จดหมายแนะนำ และคุณสมบัติอื่น ๆ

แต่ละแผนกจะกำหนดวันปิดรับสมัครและข้อกำหนดต่าง ๆ ของตัวเอง โดยคุณสามารถขอรับข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ด้วยการติดต่อแผนกโดยตรง

ค่าใช้จ่าย

 • หนังสือรับรองทางการเงินสำหรับระดับปริญญาตรี - $40,000 (โดยมีทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ให้เป็นค่าเล่าเรียนบางส่วน)
 • หนังสือรับรองทางการเงินสำหรับระดับปริญญาโท - $42,500 (โดยมีทุนการศึกษา High Achievers Tuition Scholarship ให้)
 • ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง - $5,050 ต่อระยะเวลาการเรียนแปดสัปดาห์ (ไม่มีทุนการศึกษาให้)

ศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

เราคือสมาชิกผู้ก่อตั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และได้รับการรับรองจากสถาบัน Commission on Intensive English Accreditation หลักสูตรของเรามีคณาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ชั้นเรียนขนาดเล็กของเรามีนักเรียนเพียง 15 คน และมีการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิชาการและทักษะวัฒนธรรมข้ามชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดของเราประกอบไปด้วย

 • ระยะเวลาการเรียนสี่ภาคการศึกษา ภาคละแปดสัปดาห์ เริ่มกลางเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และหนึ่งภาคการศึกษา ภาคละแปดสัปดาห์ในช่วงฤดูร้อน นักเรียนสามารถลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม มีนาคม มิถุนายน สิงหาคม หรือตุลาคม
 • หลักสูตรการเรียนแบบเร่งรัดเจ็ดระดับที่มีการเรียนการสอน 18-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • หลักสูตรการศึกษาเต็มรูปแบบที่จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และไวยากรณ์ของตัวเอง
 • องค์ประกอบการเพิ่มพูนทักษะทางวัฒนธรรมและวิชาการ
 • หลักสูตรพิเศษและการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสำหรับผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิตศึกษา

ค่าธรรมเนียมการสมัครแบบไม่สามารถขอคืนเงินได้ $50 ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตลอดทั้งปี นักศึกษา CESL สามารถพักอาศัยอยู่ในบริเวณแคมปัสมหาวิทยาลัยและสามารถใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดของมหาวิทยาลัยได้ CESL ยังมีหลักสูตรที่เหมาะกับโรงเรียน ธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลอีกด้วย

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษาทั่วไปของ SIU ประกอบไปด้วยสองภาคการศึกษา 16 สัปดาห์:

 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วง (สิงหาคม - ธันวาคม)
 • ภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (มกราคม - พฤษภาคม)
 • มีชั้นเรียนภาคฤดูร้อน

นักศึกษาและคณาจารย์

คณาจารย์ของ SIU ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในการสอน และเพื่อความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาและวิชาชีพที่หลากหลาย คณาจารย์หลายท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับนานาชาติสำหรับผลงานวิจัยที่หลากหลาย

SIU มีนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่ประมาณ 18,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ และนักศึกษาปริญญาตรีอีก 80 เปอร์เซ็นต์ SIU เปิดรับนักเรียนต่างชาติคนแรกในปีพ.ศ. 2490 และยังคงรักษาชื่อเสียงในการต้อนรับและให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปกติแล้วเรามีนักเรียนต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 7 ถึง 10 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่มาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

โปรแกรมชุมชน

International Friends Club ซึ่งเป็นองค์กรอาสาสมัครในชุมชนที่ทำงานร่วมกับศูนย์การศึกษานานาชาติของ SIU มีโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนปรับตัวเข้ากับชีวิตในเมือง Carbondale และเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านมิตรภาพในมหาวิทยาลัยและทั่วทั้งภาคใต้ของรัฐอิลลินอยส์

ที่พักอาศัย

เมื่อเดินทางมาถึงแล้ว นักเรียนจะได้รับความช่วยเหลือในการจัดเตรียมที่พักอาศัย SIU มีที่พักอาศัยในบริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาทั้งที่โสดและแต่งงานแล้ว

นักศึกษาใหม่ทุกคนที่มีอายุ 20 ปีหรือต่ำกว่าจะต้องอาศัยอยู่ในที่พักของมหาวิทยาลัย

ที่พักนอกมหาวิทยาลัยมีทั้งอพาร์ทเมนท์และบ้านหลายหลังในระยะที่เดินถึงมหาวิทยาลัยได้

สันทนาการ

แคมปัสของมหาวิทยาลัยมีสนามเด็กเล่น สนามเทนนิส ทะเลสาบที่มีชายหาดและท่าเทียบเรือ ศูนย์สันทนาการสำหรับนักศึกษาของ SIU มีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิก ลู่วิ่งในร่ม สนามแฮนด์บอล/แร็กเก็ตบอล ห้องยกน้ำหนัก สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเลย์บอล และอุปกรณ์ออกกำลังกายและอุปกรณ์ตั้งแคมป์ให้ใช้งาน

ศูนย์นักศึกษามีร้านหนังสือ ร้านอาหารมากมาย สนามโบว์ลิ่ง และห้องบิลเลียด ศูนย์นักศึกษายังเป็นสำนักงานใหญ่ขององค์กรนักศึกษา 450 แห่งของ SIU กิจกรรมในมหาวิทยาลัยที่มีตลอดทั้งปีได้แก่ คอนเสิร์ต ละคร เทศกาลงานต่าง ๆ วิทยากรรับเชิญ และละครเพลง

การเดินทาง

นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้วสามารถใช้บริการระบบรถประจำทางในมหาวิทยาลัยได้ฟรี สนามบินนานาชาติเซนต์หลุยส์เป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุดที่นักเรียนสามารถใช้เป็นสนามบินปลายทางได้ นอกจากนี้ยังมีรถไฟ Amtrak ที่ไปกลับชิคาโกทุกวัน และเมือง Carbondale ยังเป็นเส้นทางเดินรถ Greyhound อีกด้วย

CEA EnglishUSA Member UCIEP Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Southern Illinois University at Carbondale

Show More

Southern Illinois University at Carbondale

Center for International Education
Southern Illinois University
425 Clocktower Dr., MC 4333
Carbondale IL 62901
P: 618-453-5774
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • วิศวกรรมศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีวเคมีและอณูชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • โภชนาการของมนุษย์
 • ฝึกงาน
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • จุลชีววิทยาและอณูพันธุศาสตร์
 • ดนตรี
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • การเมืองโลก (ศศ.บ.)
 • สัตววิทยา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • การบิน
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • เซลล์และอณูชีววิทยา
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมโยธา
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตร์พืชและดิน
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • สิ่งแวดล้อม/การพัฒนา
 • ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม/จุลชีววิทยา
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • การป่าไม้
 • การจัดการทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • โภชนาการของมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • การวางแผนการศึกษานานาชาติ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • การตลาดและการสื่อสาร
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • นโยบายสาธารณะ
 • การประชาสัมพันธ์
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • การกีฬา
 • สถิติ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การจัดการสายโซ่อุปทาน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • การเมืองโลก (ศศ.บ.)
 • สัตววิทยา
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตรเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา

Related Articles