Spring International Language Center in Colorado and Arkansas - Spring International Language Center in Colorado and Arkansas - Study in the USA Littleton CO

Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 เซสชั่น

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  ภาษาอังกฤษ/ ESL, ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง, นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

ขอเชิญคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Spring International Family ของเรา

เราให้ความสำคัญกับตัวคุณและความสำเร็จของคุณ!

การเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ "ครอบครัว" เราหมายความว่า ...

 • การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพที่สุด
  • การศึกษาในชั้นเรียนขนาดเล็ก
  • ศึกษากับอาจารย์ผู้สอนผู้มีทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิทางด้านการสอน
  • บริการติวหนังสือสำหรับนักศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษ
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ต
 • บริการให้ความสนับสนุนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จการศึกษา
  • บริการไปรับที่สนามบินและไปส่งที่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์
  • บริการช่วยหาที่พักกับครอบครัวชาวอเมริกันหรือช่วยหาอพาร์ทเม้นท์ให้
  • บริการหอพักนักศึกษาที่วิทยาเขตในรัฐ Arkansas
  • งานปฐมนิเทศแนะนำนักศึกษาให้รู้จักกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
  • บริการให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับการเข้าเมือง
  • กิจกรรมต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา
  • โอกาสที่จะได้พบปะและพูดคุยกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในชุมชน
  • บริการช่วยหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษา
 • เปิดสอนนักศึกษาที่สองวิทยาเขตในประเทศสหรัฐอเมริกา
  • เมือง Fayetteville รัฐ Arkansas: มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas วิทยาเขต Fayetteville ตั้งอยู่ในเมือง Fayetteville ซึ่งเป็นชุมชนมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงาม และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเมืองแห่งความเป็นมิตร มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย
  • เมือง Littleton รัฐ Colorado: เป็นชุมชนที่มีความเป็นมิตรตั้งอยู่ในชานเมืองและอยู่ห่างจากตัวเมือง Denver เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น เมือง Littleton มีสวนสาธารณะที่สวยงามและศูนย์การค้าหลายแห่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่เล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • หลักสูตรพิเศษสำหรับนักศึกษาผู้มีความต้องการพิเศษ
  • หลักสูตร Vacation/English รวมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการสนทนา การพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวอเมริกัน และการเดินทางไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเมือง Denver และเทือกเขา Rocky ไว้ด้วยกัน
  • หลักสูตร Executive Englishเสนอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เจาะจงของนักศึกษาผู้มีอาชีพและไม่ค่อยว่าง
  • หลักสูตร Contract Programs by Arrangement เปิดโอกาสให้กลุ่มนักศึกษาหรือบริษัทออกแบบหลักสูตรการศึกษาที่เหมาะสมกับเป้าหมายของพวกเขา เปิดสอนทั้งที่วิทยาเขตในรัฐ Arkansas และรัฐ Colorado
CEA EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

Show More

Spring International Language Center in Colorado and Arkansas

Shirlaine Castellino, Director
2575 West Church Avenue
Littleton CO 80120
P: 303.797.0100


Leyah Bergman-Lanier, Director
1 University of Arkansas Uptown West (UPTW)
Fayetteville AR 72701
P: 479.575.7600
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL and University Preparation

Related Articles