Nhập học và kiểm tra xếp lớp

Sinh sống và học tập tại Hoa Kỳ với tư cách là một sinh viên quốc tế sẽ mang lại cho bạn nhiều cơ hội. Những tài nguyên này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho hành trình học tập và những trải nghiệm thú vị mới tại Hoa Kỳ!

Trắc nghiệm IELTS cho Hoa Kỳ

Trắc nghiệm IELTS cho Hoa Kỳ

IELTS là Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế (English Language Testing System) đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh của học sinh/sinh viên cho mục đích du học, định cư và các mục đích khác. I...

July 11th, 2019

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.