Bài kiểm tra thực hành cho điểm mới hiện đã có

Bài kiểm tra thực hành cho điểm mới hiện đã có

March 28th, 2021

Hãy tạo cho mình cơ hội thành công tốt nhất!

Bài kiểm tra thực hành cho điểm thứ ba hiện có sẵn dưới dạng mua độc lập hoặc có giá trị lớn trong gói luyện thi Bạch kim mới. Việc bổ sung bài kiểm tra này cung cấp cho bạn một cơ hội khác để làm quen với PTE Academic và cho bạn biết bạn sẽ thực hiện như thế nào.

Bạn đã sẵn sàng tham gia PTE Academic chưa?

Chúng tôi cung cấp nhiều gói và tài nguyên chuẩn bị cho những người dự thi muốn kiểm tra trình độ tiếng Anh của họ và giúp họ đạt điểm cao nhất có thể trước khi tham gia PTE Academic. Các nguồn này bao gồm:

  • Con đường chuẩn bị
  • Bài kiểm tra thực hành cho điểm
  • Kiểm tra thực hành ngoại tuyến
  • Sách khóa học
  • Các khóa học chuẩn bị

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập pearsonpte.com/preparation

Theo chúng tôi:
Written by

PTE Academic

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm điều gì để chúng tôi có thể tìm trường tốt nhất cho bạn.

Call to action background image. Decorative.

Tìm Hiểu Các Trường

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Tìm hiểu về tài chính giáo dục Hoa Kỳ, nhà ở và hơn thế nữa

Cảm nghĩ

Quotation mark.

Đăng ký để nhận thông tin mới nhất từ Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.