Chi phí du học Mỹ là bao nhiêu?

Chi phí du học Mỹ là bao nhiêu?

November 22nd, 2021

Câu hỏi: Chi phí du học Mỹ là bao nhiêu? Tôi có thể trả tiền cho việc học của mình bằng cách nào?

Trả lời: Chi phí giáo dục ở Hoa Kỳ khác nhau giữa các trường và chi phí sinh hoạt khác nhau tùy theo địa điểm. Chỉ riêng chi phí học phí có thể dao động từ US $ 3.500 đến US $ 60.000! Bạn cũng sẽ phải tính đến ngân sách và tiền ăn ở, sách và tài liệu, chi phí cá nhân và bảo hiểm. Nhiều sinh viên quốc tế chi trả cho việc học của họ bằng tiền cá nhân và tiền từ cha mẹ của họ. Ngoài ra còn có các cơ hội cho học bổng và các khoản vay để bổ sung. Có thể tài trợ cho giáo dục Hoa Kỳ của bạn! Bạn có thể tìm thêm thông tin ở đây:

Trả tiền cho việc học ở Mỹ của bạn: Đầu tư vào bản thân

Follow us:
Written by

Study in the USA

Tìm kiếm chương trình phù hợp nhất với bạn

Let us know what you're looking for so we can find the best school for you.

Call to action background image. Decorative.

Jetez un œil à ces écoles

Golden West College

Golden West College

$10,000 — $15,000 Năm

Đại học (4 năm) Ngắn hạn/ tín chỉ Cao đẳng Cộng đồng 2 năm - Chương trình 2+2

Start your U.S. adventure with Study in the USA

What's your dream? We can guide, advise, and connect you with your perfect U.S. school. We can also help you with the application process.
Dịch vụ Đối tác

Learn About U.S. education financing, housing, and more

Giấy chứng nhận

Quotation mark.

Subscribe to get the latest from Study in the USA

Bạn có thể bỏ theo dõi bất cứ khi nào.