ความพิเศษทั้งหมด

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาให้อะไรที่มากกว่าแค่การศึกษาของคุณ ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม — ที่พักอาศัย ความช่วยเหลือด้านวีซ่า และข้อมูลการทดสอบ

woman on computer helping international student
บริการที่คุณสามารถใช้ได้

ความพิเศษทั้งหมด

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาให้อะไรที่มากกว่าแค่การศึกษาของคุณ ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม — ที่พักอาศัย ความช่วยเหลือด้านวีซ่า และข้อมูลการทดสอบ

 • ที่พัก

  ค้นหาที่พักอาศัยที่เหมาะกับคุณ

 • ความสนับสนุน

  ขอความช่วยเหลือเรื่องวีซ่าหรือใบรับรองเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนของคุณ

 • อาชีพ

  หาที่ฝึกงานหรือเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน

 • การเงิน

  เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเงินกู้สำหรับนักเรียน

 • ประกันภัย

  ปกป้องการศึกษา สุขภาพ และทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ

 • การทดสอบ

  รับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบที่คุณต้องทำ

 • อื่น ๆ

  เรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ เพื่อทำให้ชีวิตในอเมริกาของคุณง่ายขึ้น

Gray quarter circle in upper right corner

คำพยาน

Quotation mark.

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา