Baldwin Wallace University
มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  เล็ก

 • ค่าเล่าเรียน

  $30,000—$35,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  เอกชน

 • ประเภทของโรงเรียน

  มหาวิทยาลัย

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  อื่น ๆ

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, ดนตรี, STEM

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  CEA, HLC, NASM, NAICU, International Association of Language Centres

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6.5+, TOEFL: 79+

 • สื่อสังคม

มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace (BW) เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เอกชน ตั้งอยู่ในเมือง Berea รัฐ Ohio (ใกล้เมือง Cleveland) เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรดนตรีระดับมืออาชีพ เปิดสอนมากกว่า 80 สาขาวิชาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรวมไปถึงตัวเลือกทางการศึกษาแบบ Pre-Professional และ Dual-Degree นอกจากนี้ยังมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาผู้ช่วยแพทย์ อรรถบำบัด ธุรกิจ และสาธารณสุขอีกด้วย

หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยถูกสร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่าการศึกษาศิลปศาสตร์และการมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะช่วยทำให้คุณมีความพร้อมต่ออาชีพและทำให้คุณสามารถเข้าถึงนายจ้างและบัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่คุณเมื่อเผชิญกับความท้าทายส่วนตัวและการเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการแก่ชุมชนในโลกของเรา

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นผู้มีประสบการณ์จริงจากต่างประเทศ วิชาเอกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ จิตวิทยา ธุรกิจ ดนตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และประสาทวิทยาศาสตร์

ประเพณีและนวัตกรรม

มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1845 เป็นหนึ่งในวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐ Ohio ที่ยอมรับนักศึกษาเข้าทำการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือเพศ ทำให้วิญญาณแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเติบโตขึ้นและพัฒนาสู่การศึกษาที่เน้นการเติบโตของแต่ละบุคคล นักศึกษาจะเรียนรู้จักกับวิธีการเรียนรู้ การตอบสนองต่อความคิดใหม่ ๆ และการปรับตัวให้เข้ากับความคิดและสถานการณ์ใหม่ ๆ

ความช่วยเหลือทางการเงิน

นักศึกษาชาวต่างชาติในทุกระดับจะได้รับการพิจารณาให้ทุนการศึกษา John Baldwin ซึ่งเป็นจำนวนมากถึง 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหนึ่งปีการศึกษา นักศึกษาชาวต่างชาติจะต้องส่งแบบฟอร์มการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศเพื่อแสดงทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอสำหรับหนึ่งปีการศึกษา

จุดประสงค์คือ เพื่อดูว่านักศึกษามีค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าประกัน และค่าครองชีพเพียงพอตลอดระยะเวลาการศึกษา นักศึกษาควรยื่นเอกสารหรือหนังสือรับรองจากธนาคาร ผู้สนับสนุน หรือจดหมายทุนการศึกษาจากรัฐบาลพร้อมกัน

มากกว่าตัวเลข

มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภาคตะวันตกกลางโดยPrinceton Reviewและได้รับการจัดอันดับให้มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในรัฐ Ohio ในรายชื่อของวิทยาลัยที่มีความคุ้มค่าและมีผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุดโดย Educate to Career, Inc. นอกจากนี้U.S. News & World Report ยังได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย Baldwin Wallace เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคตะวันตกกลางของประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลานานมากกว่า 20 ปีอีกด้วย

การศึกษาระหว่างสถาบัน

นอกเหนือจากหลักสูตรศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งของเราแล้ว เรายังเสนอหลักสูตร Dual-Degree 3/2 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Case Western Reserve ให้นักศึกษาอีกด้วย นักศึกษาสามารถได้รับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่เหมือนใครในสาขาวิชาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย/ MBA และสาขาวิชาอื่นอีกมากมาย

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการศึกษาที่ BW คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงจากการศึกษาที่ต่างประเทศ การได้รับประสบการณ์ภาคสนาม และการมีโอกาสในการทำวิจัยที่จะเตรียมความพร้อมนักศึกษาต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและความสำเร็จทางอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว มีบริษัทข้ามชาติหลายแห่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าฝึกงานได้ เช่น Sherwin Williams, Goodyear, Cleveland Clinic, Hyland Software, NASA และ Nestle

สำนักงานช่วยหางานของเราจะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่ฝึกงาน และสำหรับการศึกษาในต่างประเทศนักศึกษาของเราสามารถเข้าร่วมศึกษาในภาคการศึกษาเต็มรูปแบบหรือเฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้นได้ที่ประเทศอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเยอรมนี ประเทศออสเตรเลีย และในเมืองนิวยอร์กซิตี้

ที่มหาวิทยาลัย Baldwin Wallace นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมและรับประสบการณ์ในการจัดบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบของพลเมือง มีโครงการบริการด้านการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาที่ต้องการคืนให้แก่ชุมชน นักศึกษาสามารถเสนอบริการภายในชุมชนหรือทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศได้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำรวมทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเอง

หลักสูตร Conservatory of Music เสนอโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาโทกับอาจารย์ผู้สอนที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในฐานะที่เป็นนักศึกษาหลักสูตร Conservatory ในระดับปริญญาตรีนักศึกษาไม่ได้ทำการแข่งขันกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถสวมบทบาทนำในการแสดง การเขียน การจัดการ และการสอนได้

ความสำเร็จตลอดชีพ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Baldwin Wallace ประสบความสำเร็จโดยการเข้าถึงผู้นำในท้องถิ่น ผู้ให้คำปรึกษา และสถานที่ที่เสนอการฝึกงาน และประสบการณ์ภาคสนามเพื่อการได้รับประโยชน์ในเกือบทุกด้าน ในฐานะที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย Baldwin Wallace คุณจะเข้าสู่ตลาดอาชีพด้วยปริญญาที่ได้รับการยอมรับและเคารพจากบรรดานายจ้างและบัณฑิตวิทยาลัยและด้วยประสบการณ์ที่จะมุ่งหน้าเป็นสู่ความสำเร็จในสนามที่คุณเลือก จากการทำการสำรวจศิษย์เก่าระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพที่พวกเขาเลือกภายในหนึ่งปีหลังจากสำเร็จการศึกษา

CEA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Baldwin Wallace University

Show More

Baldwin Wallace University

Baldwin Wallace University
275 Eastland Blvd.
Berea OH 44017
P: 440-826-2222
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การแสดง (BFA)
 • Acting & Performing Arts
 • คณิตศาสตร์ประยุกต์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การสื่อสาร
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ฝึกงาน
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ประสาทวิทยาศาสตร์
 • ปรัชญา
 • Physical Therapy
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาทันตแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • จิตวิทยา
 • สาธารณสุข
 • การประชาสัมพันธ์
 • ศาสนา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การละคร
ระดับปริญญาโทหรือเอก
 • ศึกษาศาสตร์
 • บริหารธุรกิจ
 • สาธารณสุข
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ
โรงเรียนมัธยม / โรงเรียนกินนอน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย