The Fashion Institute of Technology (FIT)
สถาบันเทคโนโลยีแฟชั่น (FIT)

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปะและการออกแบบ, แฟชั่น, การจัดซื้อและบริหารสินค้าแฟชั่น

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

ศึกษาภาษาอังกฤษที่สถาบัน FIT

Fashion Institute of Technology (FIT) เสนอหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเต็มเวลาสองหลักสูตร สถาบัน FIT ตั้งอยู่ในเมือง Chelsea ซึ่งเป็นย่านที่มีชีวิตชีวาและตั้งอยู่ในใจกลางเมือง New York City สถาบัน FIT เสนอหลักสูตรการศึกษาทั้งในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก (SUNY) อีกด้วย

หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ (หลักสูตร IEL ที่สถาบัน FIT) ประกอบด้วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแบบเต็มเวลาที่มีคุณภาพสูง เปิดสอนในภาคฤดูใบไม้ร่วงหรือภาคฤดูใบไม้ผลิ หลักสูตร IEL ที่สถาบัน FIT ได้นำประโยชน์จากการมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการศึกษามืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการฝึกอบรมอาชีพทางด้านแฟชั่นมาใช้ และสถาบัน FIT ได้เสนอโอกาสต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาดังต่อไปนี้:

 • ทำการเรียนรู้จากคณาจารย์ระดับมืออาชีพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TESOL (หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้พูดภาษาอื่น) หรือสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์
 • พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของพวกเขา
 • ทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมของชาวอเมริกันอย่างลึกซึ้ง
 • เรียนรู้ที่จะทำการสื่อสารในสภาพแวดล้อมของการทำงานทั่วโลก
 • ได้รับผลประโยชน์จากหลักสูตรการศึกษาที่เสนอการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงหลักสูตรเตรียมสอบ TOEFL และวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่น
 • ได้สัมผัสกับเมือง New York City ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรแฟชั่นที่สำคัญในตลาดโลก

ข้อกำหนดในการรับสมัคร:

ผู้สมัครที่ได้รับการยอมรับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ตอนปลาย) และสามารถยื่นใบแสดงผลการศึกษาที่ได้รับการแปลมาแล้วได้
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับกลางเป็นอย่างน้อยที่สุด (สามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในปัจจุบัน ในอดีตที่ผ่านมา และในอนาคต สามารถพูดขอความช่วยเหลือและถามทางได้ หรือมีผลคะแนนสอบ TOEFL iBT 40 คะแนนขึ้นไป หรือมีผลคะแนนสอบ IELTS 3.5 คะแนนขึ้นไป)
 • แสดงความสนใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเป็นพิเศษ และต้องการที่จะอาศัยอยู่ในเมือง New York City ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ
 • ถือวีซ่าประเภท F-1 , ถือวีซ่าประเภท L2, ถือกรีนการ์ดหรือเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาผู้ถือวีซ่าประเภท B1/B2 ไม่สามารถสมัครขอเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้

หลักสูตรการศึกษา:

ในช่วงเช้าเวลา 9.00 น. ถึง 13.00 น. นักศึกษาจะทำการศึกษาวิชาหลัก ได้แก่ การฟังและการพูดในวันจันทร์และวันพุธ และทำการศึกษาในด้านการอ่าน/การเขียน/หลักไวยากรณ์ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาเลือกในตอนบ่ายที่ทำการสอนตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. สามวันต่อสัปดาห์ วิชาเลือกที่เปิดสอนรวมไปถึง การเตรียมสอบ TOEFL, ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมแฟชั่น, ภาษาอังกฤษสำหรับศิลปินและนักออกแบบ, การออกเสียง, ทักษะการนำเสนอด้วยปากเปล่า และการสนทนา นักศึกษาที่ทำการศึกษาสำเร็จแล้วจะได้รับ Certificate of Completion Professional Studies

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
9.00 น. - 13.00 น. การฟังและการพูด 9.00 น. - 13.00 น. การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์ 9.00 น. - 13.00 น. การฟังและการพูด 9.00 น. - 13.00 น. การอ่าน การเขียน และหลักไวยากรณ์ ทัศนศึกษาเป็นครั้งคราว
14.00 น. - 16.00 น. วิชาเลือก 14.00 น. - 16.00 น. วิชาเลือก 14.00 น. - 16.00 น. วิชาเลือก 14.00 น. - 16.00 น. วิชาเลือก 14.00 น. - 16.00 น. วิชาเลือก

มีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นครั้งคราวในวันศุกร์ นอกจากนี้นักศึกษายังได้รับโอกาสในการใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลของสถาบัน FIT ซึ่งรวมไปถึงวิชาเลือก Hot Topics, การเข้าฟังวิทยากรพูดบรรยาย, เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของสถาบัน FIT, เข้าร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ Student Life ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา และสโมสร, ศูนย์ออกกำลังกาย และอื่น ๆ อีกมากมาย

หลักสูตร ESL/หลักสูตรธุรกิจแฟชั่น ของสถาบัน FIT เปิดทำการสอนในช่วงฤดูร้อนมานานกว่า 10 ปีแล้วและได้ดึงดูดนักศึกษาจากกว่า 25 ประเทศ สถาบันมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกในด้านความเป็นเลิศ หลักสูตรการศึกษาของสถาบันใช้เวลาทำการเรียนการสอนทั้งหมดสามสัปดาห์ ประกอบด้วยการนำการศึกษาหลักสูตร ESL, กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจแฟชั่นและหัวข้อการออกแบบ และการจัดทัศนศึกษารอบเมือง New York City มารวมไว้ด้วยกัน นักศึกษาจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นมากมายทั้งในชั้นเรียนและในงานพิเศษอื่น ๆ เมื่อนักศึกษาทำการศึกษาสำเร็จแล้วจะได้รับ Certificate of Completion Professional Studies

การศึกษาหลักสูตร ESL

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับกลางหรือระดับก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นการศึกษาไปที่ภาษาที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นและการออกแบบ หลักสูตร ESL จะเน้นการฝึกทักษะการสื่อสารด้วยปากเปล่าและ/หรือการเขียนเชิงธุรกิจ นักศึกษาจะได้ทำการทดสอบและถูกจัดให้ทำการศึกษาในระดับที่เหมาะสมก่อนเริ่มต้นทำการศึกษา:

หลักสูตร ESL มีหลายระดับดังต่อไปนี้: ระดับกลาง-ต่ำ, ระดับกลาง, ระดับก้าวหน้า หรือการเขียนเรียงความเชิงธุรกิจ หรือ ESL ระดับสูง/เร่งรัด

หลักสูตรการศึกษาแฟชั่น
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่น
การจัดแสดงสินค้า>การส่งเสริมสินค้าแฟชั่น
การออกแบบแฟชั่นขั้นสูงระดับสูง/เร่งรัด
การตลาดในธุรกิจแฟชั่นระดับโลกระดับสูง/เร่งรัด

ตารางการศึกษา

หลักสูตร ESL: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9:00 น.- 12.00 น.
หลักสูตรการศึกษาแฟชั่น: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 13:30 น.- 16.30 น.

นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในวันศุกร์และงานอีเว้นท์พิเศษต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในตอนเย็น

ข้อกำหนดในการรับสมัคร:

 • นักศึกษาตัองมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
 • นักศึกษาต้องยื่นใบสมัครที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้ว รวมไปถึงการเขียนเรียงความในหัวข้อที่กำหนดส่งด้วย
 • สำหรับ การออกแบบแฟชั่นขั้นสูงระดับสูง/เร่งรัด, การตลาดในธุรกิจแฟชั่นระดับโลกระดับสูง/เร่งรัด นักศึกษาจะต้องยื่นประวัติการทำงานและเขียนเรียงความส่งหนึ่งหน้าเป็นภาษาอังกฤษอธิบายการทำงานและประสบการณ์ในธุรกิจด้านแฟชั่นของตน

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: The Fashion Institute of Technology (FIT)

Show More

The Fashion Institute of Technology (FIT)

English as a Second Language Programs at the Fashion Institute of Technology
227 West 27th Street
Educational Skills Department, B602
New York NY 10001-5992
P: 212-217-5255
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การโฆษณา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • ศิลปะจากห้องวาด
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การโฆษณา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • แฟชั่น
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ศิลปะจากห้องวาด
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • แฟชั่น
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน