Bunker Hill Community College
วิทยาลัยชุมชน Bunker Hill

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $10,000 — $15,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

เกี่ยวกับวิทยาลัยชุมชน Bunker Hill

วิทยาลัยชุมชน Bunker Hill (BHCC) เป็นก้าวแรกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่แสวงหาประสบการณ์ทางการศึกษาที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษานานาชาติของวิทยาลัยทำการต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 900 คน จากกว่า 100 ประเทศในทุก ๆ ปี นักศึกษาชาวต่างชาติมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแก่ชุมชนวิทยาลัย ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของเรา  นักศึกษาจะได้เพลิดเพลินไปกับกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และสัมผัสกับความมีชีวิตชีวาของเมือง Boston เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพหลายแห่ง ซึ่งนักศึกษาสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันเหล่านั้นได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาที่ BHCC แล้ว

BHCC ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1973 ได้รับการรับรองวิทยฐานะจาก New England Association of Schools and Colleges เปิดสอนหลักสูตรการศึกษา 64 สาขาวิชา ซึ่งสามารถนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับปริญญาได้ และหลักสูตรประกาศนียบัตรอีก 50 สาขาวิชาที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาผู้แสวงหาการฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ 

BHCC ได้ทำข้อตกลงกับวิทยาลัย 4 ปี และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อช่วยนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาจาก BHCC ในการโอนย้ายการศึกษา และบ่อยครั้งที่ BHCC สามารถช่วยนักศึกษาผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ให้สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาแห่งอื่นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา 

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย

วิทยาลัยชุมชน Bunker Hill มีจำนวนนักศึกษากว่า 900 คน ที่มาจากมากกว่า 100 ประเทศ นักศึกษาทุกคนต่างรายงานเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความพึงพอใจเป็นอย่างมากกับประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับ วิทยาลัยได้รวบรวมความเป็นนานาชาติ และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมไว้ในหลักสูตรการศึกษา, สาขาวิชา รวมไปถึงสภาพแวดล้อมของสถาบัน และหนึ่งในเป้าหมายของสถาบันคือการเรียนรู้ระดับโลก นักศึกษาชาวต่างชาติมีบทบาทในวิทยาลัยชุมชน อาทิ: องค์กรนักศึกษาเสนอโอกาสมากมายให้แก่นักศึกษาผู้มีส่วนร่วมในวิทยาลัย นักศึกษาชาวต่างชาติจะได้มีส่วนร่วมในองค์กรนักศึกษา, สโมสรวิชาการเกียรตินิยม, การกรีฑา, กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม และชมรมอื่นอีกมากมายมากกว่ายี่สิบห้าชมรม

หลักสูตรการศึกษา

BHCC เสนอหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลาย รวมไปถึงหลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ (A.A.) กับหลักสูตรอนุปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (A.S.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร กรุณาไปที่ http://www.bhcc.mass.edu/programsofstudy/index.php เพื่อดูรายการของตัวเลือกหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด

บริการสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

นักศึกษาชาวต่างชาติจะสนุกสนานไปกับการศึกษาที่ BHCC ด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขาพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นนานาชาติของ BHCC ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงชีวิตจริงภายในรั้วสถาบันได้อย่างง่ายดาย และทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ผู้ที่จะคงมิตรภาพกันไปตลอดชีวิต นอกจากนี้สถาบันยังเสนอชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก, การให้ความสนใจเป็นรายบุคคล และค่าเล่าเรียนราคาประหยัด ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเลือกทำการศึกษาที่ BHCC นอกจากนี้ศูนย์การศึกษานานาชาติยังจัดงานปฐมนิเทศ และคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในการหาที่พักอาศัยที่อยู่ภายนอกวิทยาเขต อาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวของนักศึกษาชาวต่างชาติจะคอยช่วยเหลือนักศึกษาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา และคอยให้คำปรึกษาแนะแนวในด้าน การตรวจคนเข้าเมือง, ด้านวิชาการ และปัญหาส่วนบุคคล นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาผู้คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยสี่ปี และช่วยเหลือนักศึกษาในการหางานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาอีกด้วย

โครงการ LifeMap 

โครงการ LifeMap มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมนักศึกษาให้ไปสู่ความสำเร็จทั้งในด้านการศึกษา, การประกอบอาชีพ และเป้าหมายในการดำเนินชีวิต โดยการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการเอาใจใส่แบบรายบุคคล วิทยาลัยชุมชน Bunker Hill ได้เปิดประตูให้นักศึกษาเข้าถึงส่วนประกอบทางด้านเทคโนโลยีของ LifeMap ซึ่งรวมไปถึงเครื่องมือช่วยวางแผนการประกอบอาชีพ, ePortfolio, การให้คำแนะนำ และบริการสารสนเทศ, การวางแผนด้านการเงิน และข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต นอกจากนี้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ BHCC จะคอยชี้นำและให้ความสนับสนุนแก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิตตามทิศทางของแต่ละบุคคล และในการไปสู่เป้าหมายทางด้านการศึกษาของพวกเขา การวางแผนการศึกษาจะเป็นตัวนำพาให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิทยาลัย การมีเส้นทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำเร็จในด้านการศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาทำการวางแผน และเตรียมความพร้อมในการโอนย้ายไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยได้ดีกว่า เช่นเดียวกับการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การวางแผนอาชีพจะช่วยให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีพที่ตรงกับความสนใจ และเป้าหมายของพวกเขาได้

เกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ

นักศึกษาผู้มีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าศึกษาที่ BHCC โดยใช้วีซ่านักเรียนประเภท F-1 ควรทำการสมัครผ่านทางออนไลน์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา และต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษด้วย นอกจากนี้นักศึกษา หรือผู้ให้การสนับสนุนยังต้องยื่นหลักฐานทางการเงินที่แสดงจำนวนเงินที่เพียงพอต่อค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา แต่มีระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อเกณฑ์การรับสมัครของวิทยาลัย สามารถขอเข้าทำการศึกษาอย่างมีเงื่อนไขได้ โดยการลงทะเบียนทำการศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ 

EC Boston Language Center

EC Boston Language Center และ BHCC ได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ นักศึกษาให้สามารถเริ่มต้นทำการศึกษาภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลาได้ที่ EC Boston Language Center แล้วทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่ BHCC หลังจากที่พวกเขาบรรลุถึงเกณฑ์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ นักศึกษาจะได้รับฟอร์ม I-20 จาก EC Boston Language Center ซึ่งหมายความว่านักศึกษาได้รับการยอมรับให้เข้าทำการศึกษาอย่างมีเงื่อนไขที่ BHCC แล้ว

เกณฑ์กำหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

หากนักศึกษไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก นักศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานว่าตนมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับกลางเป็นอย่างน้อย เรายอมรับ: การทดสอบ TOEFL, IELTS, iTEP, และ PTE ซึ่งนักศึกษาจะต้องได้คะแนนการทดสอบ TOEFL อย่างน้อย 38 คะแนน ในการทดสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต; คะแนนการทดสอบ IELTS 5 คะแนน; หรือได้ระดับ 3 ในการทดสอบ iTEP; หรือได้คะแนน 38 คะแนนในการทดสอบ PTE ทั้งนี้คะแนนการทดสอบจะมีอายุการใช้งานสองปี หากนักศึกษามีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อเกณฑ์กำหนดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการยอมรับเข้าศึกษาที่ BHCC เพียงชั่วคราวเท่านั้น และจะถูกย้ายให้ไปศึกษาภาษาอังกฤษที่สถาบันสอนภาษาที่ร่วมงานกับเรา เพื่อทำการศึกษาภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา นักศึกษาสามารถย้ายกลับมาทำการศึกษาต่อที่ BHCC ได้เมื่อมีทักษะและความสามารถด้านทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดไว้แล้ว

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Bunker Hill Community College

Show More

Bunker Hill Community College
International Center, Room E236
250 New Rutherford Ave.
Boston MA 02129
P: 617.228.2460
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • บริหารธุรกิจ
 • การพัฒนาเด็ก
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมสงเคราะห์
 • กีฬา
 • STEM
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • อาชีวศึกษา
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • ชีววิทยา
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิกด้านวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเงิน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • การจัดการทั่วไป
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝึกงาน
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • สื่อมวลชนและสารสนเทศศึกษา
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ฟิสิกส์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • การออกแบบซีเรียสเกมส์ (Serious Game) และการวิจัย
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • กีฬา
 • STEM
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • การออกแบบวีดีโอเกมส์
 • อาชีวศึกษา
ภาคฤดูร้อน
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ฝึกงาน
 • ศิลปศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • หลักสูตรพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • อาชีวศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • บริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • สุขภาพและความงาม
 • ฝึกงาน
 • ศิลปศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • การพยาบาล
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • อาชีวศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน