College of Lake County
วิทยาลัย Lake County

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  S20,000—$25,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/ ESL

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

ที่ที่เหมาะกับการเริ่มต้น!

College of Lake County เป็นมหาวิทยาลัยชุมชนของรัฐที่เปิดสอนหลักสูตร 2 ปีจากการรับการรับรองโดยสมบูรณ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Higher Learning Commission) ทั้งยังเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนและวิทยาลัยประจำภาคกลางตอนบน (North Central Association) CLC ตั้งอยู่ห่างจากชิคาโกซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐเพียง 72 กิโลเมตร อยู่ภายใน Lake County ซึ่งเป็นเขตที่ติดอันดับที่ 52 ของสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำธุรกิจและการประกอบอาชีพของสหรัฐโดยนิตยสาร Forbes เขต Lake County ประกอบไปด้วยเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ 52 เมือง และชาวเมืองที่เป็นมิตร รายล้อมด้วยทะเลสาบ 75 แห่ง สำหรับนักศึกษาต่างชาติ College of Lake County จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตเพื่อศึกษาหาความรู้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรการศึกษา

College of Lake County มีหลักสูตรอนุปริญญาถึง 60 หลักสูตร และการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยผ่านหลักสูตร 2 + 2 ของเรา ซึ่งจากข้อตกลงการริเริ่มการศึกษาแบบต่อเนื่องของอิลลินอยส์ (Illinois Articulation Initiative) ช่วยให้ผู้เรียนสามารถโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอื่นๆ ได้อีกกว่า 57 แห่ง CLC จัดเตรียมหลักสูตรมากมายซึ่งให้คุณสามารถเก็บหน่วยกิตที่จะใช้โอนย้ายเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรสี่ปีของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ ประกอบด้วย หลักสูตรอนุปริญญาด้านศิลปศาสตร์ (AA) หลักสูตรอนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์ (AS) หลักสูตรอนุปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (AES) หลักสูตรอนุปริญญาด้านศิลปกรรม (AFA) หลักสูตรอนุปริญญาด้านศิลปะการสอนคณิตศาสตร์รอง (AA) หรืออนุปริญญาด้านศิลปะการสอนการศึกษาพิเศษ (AA)

เมื่อจบหลักสูตรที่ College of Lake County แล้ว คุณยังสามารถศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยได้ทันที ที่ University Center คือศูนย์รวมที่พักอาศัยของเหล่านักศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 18 สถาบันทั้งของรัฐและเอกชนในอิลลินอยส์ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นักศึกษาจึงสามารถเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้จนจบโดยไม่ต้องย้ายออกจากวิทยาเขต Grayslake ของ CLC โดยผ่านทางหลักสูตรการโอนหน่วยกิต 2 + 2 ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

College of Lake County มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด (Intensive English Language) จากจุด เริ่มต้นถึงระดับสูงสำหรับนักเรียนทุกระดับ เป้าหมายของเราคือการช่วยเหลือนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วที่สุด และสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนในระดับวิทยาลัยได้จนจบการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ ครูที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ชั้นเรียนขนาดเล็ก รูปแบบการสอนที่ทันสมัย และเทคโนโลยีการเรียนภาษาแบบล่าสุด ทำให้หลักสูตร ESL ของเราประสบความสำเร็จเสมอมา

ค่าเล่าเรียนในราคาที่เหมาะสม

วิทยาลัยชุมชนของรัฐเป็นสถาบันการศึกษาที่คุ้มค่าที่สุดในระบบการศึกษาของอเมริกา เพราะคุณจะเสียค่าเทอมน้อยกว่าที่ต้องเสียให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐถึงครึ่งหนึ่ง นักศึกษาต่างชาติสามารถประหยัดเงินได้หลายพันเหรียญเมื่อเข้าเรียนที่วิทยาลัยชุมกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไป ค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาที่ College of Lake County ประกอบด้วย

ค่าเล่าเรียน $9,912
ค่าครองชีพ $8,680
ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน $1,596
ค่าประกันสุขภาพ $1,200
รวมค่าใช้จ่าย $21,388

นอกจากนี้ นักศึกษาต่างชาติยังสามารถสมัครขอรับทุนที่ CLC ได้ทันทีที่ได้รับการลงทะเบียนเรียนแล้วอย่างน้อยหนึ่งเทอม โดยเสียค่าเล่าเรียนในราคาที่ไม่แพง และได้เรียนในชั้นเรียนขนาดเล็กที่มีนักศึกษาเฉลี่ยเพียง 21 คนต่อชั้นเท่านั้น

บริการที่เพียบพร้อมสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาต่างชาติจะได้รับประโยชน์จากบริการต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ เราต้องการให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านของตัวเอง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ในที่สุด

บริการต่างๆ ของเราประกอบด้วย การไปรับที่สนามบิน การจัดหาที่พัก การปฐมนิเทศนักศึกษา การให้คำปรึกษา การให้คำแนะนำด้านการศึกษา การวางแผนสำหรับการประกอบอาชีพ การกวดวิชา การเป็นพี่เลี้ยง กิจกรรมนักศึกษา ศูนย์สหวัฒนธรรม ศูนย์ออกกำลังกาย ศูนย์สุขภาพ สนามเทนนิส โรงยิม ทางเดินเท้าขนาด 4 กิโลเมตร อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชมรมและองค์กรนักศึกษา ศูนย์สำหรับผู้หญิง ตลอดจนห้องรับประทานอาหารและโรงอาหารของมหาวิทยาลัย

คณาจารย์ของเรา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ทำการสอนของเราล้วนมีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในสายวิชาต่างๆ ทั้งในระดับรัฐ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ท่านเหล่านี้เป็นนักวิจัย ผู้บรรยายในการประชุมระดับโลก ผู้บรรยายรับเชิญ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นักเขียน ผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาและอุทิศตนเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ผู้สอนทั้งหมดในหลักสูตรการโอนหน่วยกิตล้วนจบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทั้งสิ้น

มหาวิทยาลัยของเรา

CLC ประกอบด้วยนักศึกษา 18,567 คน โดยในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาต่างชาติ 138 คนที่มาจาก 43 ประเทศ CLC เป็นมหาวิทยาลัยที่ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทางเดินเท้า สระว่ายน้ำ สวนหิน และกีฬาประเภทต่างๆ ไว้สำหรับนักศึกษา ทำเลที่เอื้ออำนวยใน Grayslake ทำให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเพลิดเพลินตลอดสี่ฤดูไปกับกิจกรรมการสันทนาการที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการเดินเล่น การขี่จักรยาน การพายเรือแคนู การเล่นสเก็ตน้ำแข็ง และการเล่นสกี

การรับนักศึกษา

การสมัครสำหรับภาคฤดูใบไม้ร่วงหมดเขตวันที่ 1 กรกฎาคม และสำหรับภาคฤดูใบไม้ผลิหมดเขตวันที่ 1 พฤศจิกายน ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร การเข้าศึกษาต่อในชั้นเรียนระดับวิทยาลัยผู้สมัครต้องมีคะแนน TOEFL แบบทำทางอินเทอร์เน็ต 71 คะแนน คะแนน IELTS 6.0 หรือแบบข้อสอบเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับการลงทะเบียนในหลักสูตร ESL แบบเร่งรัดไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน TOEFL หรือ IELTS การทดสอบวัดระดับความรู้นักศึกษาจะจัดให้มีขึ้นในมหาวิทยาลัยเมื่อนักศึกษาเดินทางมาถึงเพื่อมาศึกษาในหลักสูตร  ESL แบบเร่งรัด

เราพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือคุณ

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: College of Lake County

Show More

College of Lake County
19351 West Washington Street
Grayslake IL 60030
P: 847-543-2399
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ชีววิทยา
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • วิศวกรรมเคมี
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • ภูมิศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • STEM
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • ชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • STEM
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ