College of Lake County
วิทยาลัย Lake County

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $10,000 — $15,000 ปีการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์, ภาษาอังกฤษ/ ESL

 • สถานที่ตั้ง

  นอกเมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  โรงเรียน AACC, สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

 

ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นที่นี่ที่ CLC

วิทยาลัย Lake County (CLC) เป็นวิทยาลัยชุมชน 2 ปีที่ได้รับการรับรองจาก Higher Learning Commission และเป็นสมาชิกของ North Central Association วิทยาลัย Lake County ตั้งอยู่ห่างจากเมือง Chicago เพียง 72 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศสหรัฐอเมริกา CLC ตั้งอยู่ในเขต Lake County และได้รับการจัดอันดับโดย Forbes Magazineให้อยู่ในอันดับที่ 52 ของสถานที่ที่ดีที่สุดในการประกอบธุรกิจและอาชีพในประเทศสหรัฐอเมริกา วิทยาลัย Lake County เป็นวิทยาลัยที่มีค่าเล่าเรียนไม่แพงและเป็นสถาบันที่เหมาะสมที่สุดในการเริ่มต้นการศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาของคุณ

วิทยาลัย Lake County เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา 60 สาขาวิชาและเสนอการโอนย้ายเพื่อไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยผ่านหลักสูตร 2 + 2

เหตุผลสิบประการที่คุณควรทำการศึกษาที่ CLC

 1. ฟรี ค่าธรรมเนียมการสมัคร
 2. ไม่ต้องยื่นผลคะแนนสอบ SAT, ACT, IELTS หรือ TOEFL
 3. หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ (ELI) ของเราได้รับการรับรองระดับประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศ
 4. รับประกันการสมัครขอโอนย้ายเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชั้นนำกว่า 27 แห่ง
 5. มีโปรแกรม Peer Mentor งานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ การฝึกอบรมเฉพาะทาง และการจัดทริปทัศนศึกษาสำหรับนักศึกษา
 6. CLC ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมและความเป็นเลิศในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 7. เราเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อการโอนย้ายมากกว่า 60 สาขาวิชา
 8. มีชมรมนักศึกษาชาวต่างชาติ ชมรมวีซ่าประเภท F-1 และชมรมนักศึกษาอื่น ๆ อีกมากมายให้เข้าร่วม
 9. มีทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานแบบเต็มเวลาคอยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่การสมัครเข้าศึกษาไปจนถึงวันที่สำเร็จการศึกษา
 10. ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ Baxter Innovation Lab สำหรับการออกแบบและการประดิษฐ์

การรับประกันการโอนย้ายเข้ามหาวิทยาลัย

CLC ได้ทำข้อตกลงรับประกันการโอนย้ายการศึกษาของนักศึกษากับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค ในประเทศ และต่างประเทศ โดยที่นักศึกษาของ CLC สามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อเพื่อรับปริญญาตรีของเขาได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาที่มีความแข็งแกร่งของเรา สถาบันการศึกษาพันธมิตรของ CLC จึงรับประกันการรับเข้าศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาของ CLC ทุกคนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อตกลง

 • เริ่มต้นการศึกษาของคุณที่ CLC และสำเร็จที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่คุณเลือกด้วยหลักสูตรการโอนย้ายที่ได้รับการรับประกันของ CLC
 • นักศึกษาสามารถทราบได้ว่าตนได้รับการยอมรับการโอนย้ายเข้าศึกษาต่อตั้งแต่เริ่มต้นทำการศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่ CLC
 • ประหยัดค่าเล่าเรียนหลายพันเหรียญและลดหนี้นักศึกษา
 • ได้รับประโยชน์จากการวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลจากทั้งสองสถาบัน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

วิทยาลัย Lake County มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับก้าวหน้าสำหรับนักศึกษาทุกระดับ โดยมีเป้าหมายในการช่วยนักศึกษาให้เรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าไปทำการศึกษาในระดับวิทยาลัยได้และได้รับปริญญาของเขา เรามีอาจารย์ผู้สอนผู้มีประสบการณ์ในการสอน ชั้นเรียนขนาดเล็ก วิธีการสอนที่ทันสมัย และมีเทคโนโลยีการเรียนรู้ภาษาล่าสุดจึงทำให้หลักสูตรการศึกษาภาษาอังกฤษของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

ค่าเล่าเรียนราคาประหยัดและหลักสูตรทางวิชาการที่แข็งแกร่ง

ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนของรัฐบาลมีความคุ้มค่าทางการเงินมากที่สุด เนื่องจากว่าวิทยาลัยชุมชนมีค่าเล่าเรียนที่น้อยกว่าถึงครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้หากทำการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของรัฐบาล และเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปแล้วนักศึกษาชาวต่างชาติจะสามารถประหยัดเงินได้หลายพันเหรียญหากเข้าทำการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนก่อน นอกจากนี้นักศึกษาชาวต่างชาติสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาของ CLC ได้หลังจากที่พวกเขาลงทะเบียนทำการศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคการศึกษาแล้ว ค่าเล่าเรียนที่ CLC มีราคาไม่แพงและวิทยาลัยยังมีชั้นเรียนขนาดเล็กโดยมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ย 21 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทำการสอนของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในงานสำคัญต่าง ๆ ที่สำคัญทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในสาขาของพวกเขา พวกท่านเป็นทั้งนักวิจัย ผู้นำเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ วิทยากรรับเชิญ ผู้จัดพิมพ์ นักเขียน และได้รับรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย คณาจารย์ของเราจะมีเวลาทำการสำหรับนักศึกษาและทุ่มเทให้กับการสอน อาจารย์ทุกท่านที่สอนหลักสูตรการโอนย้ายได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแล้ว

เกณฑ์การรับสมัคร

วันสิ้นสุดการรับสมัครคือวันที่ 1 กรกฎาคมสำหรับภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง และวันที่ 1 พฤศจิกายนสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

เรายินดีต้อนรับคุณที่นี่!

เราต้องการช่วยทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง!

 

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: College of Lake County

Show More

College of Lake County

Center for International Education
19351 West Washington Street
Grayslake IL 60030
P: +1-847-543-2399
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • ชีววิทยา
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • กลศาสตร์วิศวกรรม
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การสอนภาษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ภูมิศาสตร์
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • สุขภาพและความงาม
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • ภูมิสถาปัตยกรรม
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยาพืช
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • STEM
 • ทำการศึกษาไปพร้อมกับการท่องเที่ยว
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ติวเข้มภาษอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TESOL และการฝึกอบรมครูผู้สอน
 • TOEFL และการเตรียมตัวสอบ