*

University of Tampa

เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Tampa (UT) เสนอการศึกษาที่ท้าทายผสมผสานกับการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า 200 สาขาวิชาUT เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความครอบคลุม มี...

มหาวิทยาลัย Tampa

เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและประสบการณ์ทางการศึกษา มหาวิทยาลัย Tampa (UT) เสนอการศึกษาที่ท้าทายผสมผสานกับการเรียนรู้ในโลกแห่งความเป็นจริงมากกว่า 200 สาขาวิชา

UT เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีความครอบคลุม มีจำนวนนักศึกษาประมาณ 10,000 คน มหาวิทยาลัยได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจต่าง ๆ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และสถาบันทางวัฒนธรรมหลายแห่งในพื้นที่ Tampa Bay เพื่อช่วยมอบประสบการณ์การทำงานที่มีคุณค่าผ่านการฝึกงาน โอกาสในการได้งานทำ การวิจัยและการท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษา

วิทยาเขตของ UT มีพื้นที่ทั้งหมด 110 เอเคอร์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Hillsborough ในตัวเมือง Tampa และเป็นที่ตั้งของหอคอย Plant Hall ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้วิทยาเขตของ UT ยังมีอาคารเรียนหลายอาคารและเทคโนโลยีใหม่ต่าง ๆ ที่มีมูลค่ากว่า 650 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

รางวัลสูงสุด

นับตั้งแต่ปี 2007 The Princeton Review ได้จัดอันดับให้วิทยาลัยธุรกิจ Sykes ของมหาวิทยาลัย Tampa เป็นหนึ่งในสถาบันสอนธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก และในปี 2016 Bloomberg Businessweek ได้จัดอันดับให้วิทยาลัยอยู่ในท็อป 87 ของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ "Student Opinion Honors for Business Schools" ของ The Princeton Review ยังได้ยกหลักสูตรวิชาการตลาดของ UT ให้เป็นในหนึ่งในท็อป 15 ซึ่งตามมหาวิทยาลัย Duke มหาวิทยาลัย Harvard และ HEC School of Management เมือง Paris มาติด ๆ วิทยาลัยธุรกิจ Sykes ได้รับการรับรองโดย AACSB International ซึ่งมีโรงเรียนธุรกิจเพียง 6 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลกเท่านั้นที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนี้

ชุมชนนานาชาติ

มหาวิทยาลัย Tampa เป็นบ้านของนักศึกษาชาวต่างชาติมากกว่า 1,400 คนจาก 132 ประเทศ สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ UT มาจากต่างประเทศ จึงทำให้สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย

ความสำเร็จด้านวิชาการ

อัตราส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนของ UT เท่ากับ 17: 1 และขนาดของชั้นเรียนมีจำนวนนักศึกษาเฉลี่ย 21 คนต่อหนึ่งชั้นเรียนจึงช่วยให้นักศึกษาได้ทำการเรียนรู้แบบตัวต่อตัวและเป็นส่วนตัวกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวผู้ได้รับมอบหมายคอยให้ช่วยเหลือทั้งในการวางแผนการศึกษาและอาชีพ

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์ผู้สอนผู้มีความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ - โดย 97 เปอร์เซ็นต์ของอาจารย์ผู้สอนได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และ 80 เปอร์เซ็นต์เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อน บ่อยครั้งที่พวกท่านมีส่วนร่วมในการริเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศและการวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นพวกท่านยังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายส่วนตัวของนักศึกษาต่างชาติแต่ละคนอีกด้วย

การเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ

UT ช่วยเหลือนักศึกษาในการสร้างเครือข่ายที่มีค่าผ่านการฝึกงาน งานโครงการพิเศษ และผ่านกิจกรรมสร้างเครือข่ายโดยมีสำนักงาน Office of Career Services คอยให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นส่วนตัวแก่นักศึกษาผู้ที่กำลังหางานใหม่หรือกำลังเจรจาต่อรองการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าภาพจัดเวิร์คช็อปอาชีพ งานแฟร์อาชีพ การฝึกงาน ชั้นเรียนเขียนประวัติการทำงาน และงานอีเว้นท์อื่น ๆ อีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในโลกแห่งความจริง

ในการสำรวจที่ไม่นานมานี้มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจำนวน 94 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าตนได้บรรลุเป้าหมายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาซึ่งรวมถึงการได้งานใหม่หรือการเลื่อนตำแหน่ง

การช่วยงานอาจารย์ผู้สอน

การช่วยงานอาจารย์ผู้สอนจะมีเสนอให้ทุกปีแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้ที่ทำการศึกษาแบบเต็มเวลาและมีผลการเรียนดีเยี่ยม ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาโดยไม่ต้องชำระค่าเล่าเรียนมากถึง 12 หน่วยกิตต่อหนึ่งภาคการศึกษา และได้รับค่าจ้างตอบแทนเป็นจำนวน 1,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

ชีวิตในหอพักนักศึกษาและมหาวิทยาลัย

ในฐานะเจ้าบ้านของกลุ่มนักศึกษามากกว่า 260 คน รวมถึงการจัดให้มีกีฬาภายใน องค์กรวัฒนธรรม และสมาคมวิชาการ UT จึงทำให้การมีส่วนร่วมและการหาเพื่อนใหม่เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว นักศึกษาชาวต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลายคนเลือกที่จะพักอาศัยอยู่ภายในวิทยาเขตในหอพักนักศึกษาที่ทันสมัยที่สุดที่มีทั้งหมด 11 ตึกด้วยกัน ทุกห้องมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบใช้รหัสผ่าน เครื่องปรับอากาศ ห้องอ่านหนังสือ และบริการอินเทอร์เน็ตฟรี นอกจากนี้ยังมีมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยถึง 28 แห่งอีกด้วย

เมือง Tampa รัฐ Florida

มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Tampa ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวัฒนธรรมของชายฝั่งตะวันตกของรัฐ Florida และเป็นที่ตั้งของบริษัทระดับประเทศและระดับโลกหลายบริษัท UT ตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมืองจึงสามารถเดินทางเข้าถึงย่านธุรกิจได้อย่างแสนสะดวก ในแต่ละปีมีบริษัทหลายร้อยบริษัทรวมถึงบริษัท T. Rowe Price บริษัท Citi บริษัท The Nielsen Company บริษัท Syniverse Technologies บริษัท Coca-Cola และบริษัท Franklin Templeton Investments รับสมัครผู้มีความสามารถใหม่จากบรรดานักศึกษาของ UT

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติรวมทั้ง:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เอกการวิเคราะห์ธุรกิจ, การเป็นผู้ประกอบการ, การเงิน, การจัดการระบบสารสนเทศ, ธุรกิจระหว่างประเทศ, การตลาด, การบัญชีและการจัดการที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบัญชี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาอาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (STEM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาความเป็นผู้ประกอบการ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (STEM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการตลาด
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี (STEM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกกำลังกายและโภชนาการ (STEM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ (STEM)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยี (STEM)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อ UT

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแทมปา โปรดไปที่ www.ut.edu ติดต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่องของ UT ที่ (813) 258-7345, mpopel@ut.edu

ค่าเล่าเรียน

$45,000—$50,000 ปีการศึกษา

ข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว

Afiiliation icon

สมาชิกภาพ

เอกชน

Top Programs icon

หลักสูตรเด่น

การตลาด, การเงิน, ชีววิทยา

Type of school icon

ประเภทของโรงเรียน

มหาวิทยาลัย • ขนาดของโรงเรียน

  Medium
 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  Co-ed
 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  No Affiliation
 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ใช่
 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่
 • สถานที่ตั้ง

  เมือง
 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  SACS, AACSB
 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์
 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 6.5+, TOEFL: 79+, พวกเขา: Level 112, Duolingo: 110+

แบ่งปัน
Tampa FL
เยี่ยมชมเรา
401 W. Kennedy Blvd. Tampa, FL

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและวิธีการสมัครเข้าเรียน อ่านบทสัมภาษณ์นักศึกษาต่างชาติ และอื่น ๆ

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา