Reedley College
State Center Community College District
วิทยาลัย Reedley

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  การป่าไม้, การพยาบาล, การซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย, ชนบท

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

วิทยาลัย Reedley มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในเมือง Reedley เมือง Madera และเมือง Oakhurst โดยมีวิทยาเขต Reedley ที่มีความสวยงามเหมือนสวนธรรมชาติเป็นวิทยาเขตหลัก ตั้งอยู่ที่ใกล้กับ Kings River ตรงเชิงภูเขา Sierra และอยู่ห่างจากเมือง Fresno ไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง 30 นาทีเท่านั้น นักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรการศึกษาเชิงวิชาการที่มีมากกว่า 125 หลักสูตร หรือหลักสูตรวิชาชีพ และนักศึกษาอาจจะต้องทำงานเพื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร หรือหลักสูตรอนุปริญญาเพื่อเป็นการประกันการโอนย้ายการศึกษาไปที่สถาบันการศึกษา 4 ปีหลายแห่ง วิทยาลัย Reedley ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1926 ให้บริการนักศึกษาประมาณ 9,000 คนในแต่ละภาคการศึกษา

วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาและพื้นที่ทำการเกษตรที่มีสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตรการจัดการป่าไม้ของเราได้รับการยอมรับจาก Society of American Foresters ซึ่งอนุญาตให้นักศึกษาดูแลพื้นที่ป่าไม้จำนวน 800 เอเคอร์ ที่ทะเลสาบ Sequoia นักศึกษาเกษตรจะได้ทำงานในฟาร์มของวิทยาลัยที่มีพื้นที่ 300 เอเคอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในระบบวิทยาลัยชุมชนของรัฐ California

หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยานมีพื้นที่ขนาด 22,000 ตร. ฟุต เพื่อให้สามารถทำการฝึกอบรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง และได้รับการอนุมัติการทดสอบจาก FAA แล้ว

ทีมนักกีฬาของวิทยาลัย Reedley เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ วิทยาลัยมีทีมนักกีฬาทั้งในกีฬาประเภทฟุตบอล เบสบอล ซอฟท์บอล วอลเลย์บอลหญิง กอล์ฟชายและกอล์ฟหญิง บาสเกตบอลชายและบาสเกตบอลหญิง เทนนิสชายและเทนนิสหญิง และขี่ม้าหญิง

วิทยาลัย Reedley เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชน 11 แห่งในรัฐ California ที่มีบริการหอพักนักศึกษาภายในวิทยาเขต

ศูนย์วิทยาลัยชุมชน Madera (Madera Community College Center)

ศูนย์วิทยาลัยชุมชน Madera (MCCC) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง Fresno ประมาณ 18 ไมล์ เสนอหลักสูตรการศึกษาที่ไม่เหมือนใครหลายหลักสูตร ซึ่งรวมไปถึงหลักสูตร Licensed Vocational Nursing (LVN) หลักสูตร Registered Nursing (RN) และศูนย์การผลิตขั้นสูงของเราเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญา และหลักสูตรประกาศนียบัตรในสาขาวิชาการผลิตและการเชื่อม ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจการผลิตในท้องถิ่น นอกจากนี้ MCCC จะเริ่มทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (Agriculture Business) ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2016 นี้

ศูนย์วิทยาลัยชุมชน Oakhurst (Oakhurst Community College Center)

ศูนย์วิทยาลัยชุมชน Oakhurst ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของ Sierra Nevada ติดกับ Oakhurst River Parkway และอยู่ห่างจากประตูทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติ Yosemite เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น วิทยาลัยเปิดให้บริการแก่นักศึกษาที่มาจากชุมชนที่อยู่รอบเชิงเขาในใจกลางศูนย์กลางธุรกิจของเมือง Oakhurst จำนวนมากกว่า 500 คนในแต่ละภาคการศึกษา เสนอสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในศูนย์มากมาย เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สองห้อง และมีที่จอดรถมากมายบนพื้นที่จอดรถ 2.5 เอเคอร์ นักศึกษาสามารถทำการศึกษาเชิงวิชาการทั่วไปที่จำเป็นเช่นเดียวกับการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Reedley College
State Center Community College District

Show More

Reedley College
State Center Community College District

Reedley College
995 N. Reed Avenue
Reedley CA 93654
P: 559-638-0300
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • การซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • การบริหารธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • การป่าไม้
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบิน
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์