Reedley College
State Center Community College District
วิทยาลัย Reedley

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรยอดฮิต

  การป่าไม้, การพยาบาล, การซ่อมบำรุงอากาศยาน

 • สถานที่ตั้ง

  เล็ก/เมืองวิทยาลัย, ชนบท

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC , ACCJC

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, โฮมสเตย์, อพาร์ทเมนท์

 • สื่อสังคม

ความสำเร็จของคุณเริ่มต้นที่นี่!

วิทยาลัย Reedley กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพสูง เราสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านวิชาการและด้านการทำงานของชุมชนที่หลากหลายของเรา นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญา การศึกษาด้านเทคนิคอาชีพ ระดับการเทียบโอนหน่วยกิต และหลักสูตรทักษะพื้นฐานในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้และปลอดภัย

วิทยาลัย Reedley ตั้งอยู่ในเมืองรีดลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ริมแม่น้ำ Kings ที่เชิงเขา Sierra Mountains ในวิทยาเขตที่สวยงามและให้บรรยากาศเหมือนสวนสาธารณะ โดยตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Fresno ไปเพียง 30 นาที ชุมชนในวิทยาเขตมีการผสมผสานอันเป็นเอกลักษณ์ระหว่างบรรยากาศความเป็นเมืองใหญ่และคุณค่าของชนบท

ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางวิชาการที่แข็งแกร่ง

นักเรียนสามารถเลือกจากโปรแกรมการศึกษาด้านวิชาการหรืออาชีพกว่า 125 หลักสูตร และสามารถเลือกศึกษาต่อเพื่อรับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญา พร้อมการรับประกันการโอนย้ายหน่วยกิตไปยังสถาบันการศึกษาที่ใช้เวลา 4 ปี วิทยาลัย Reedley มีชั้นเรียนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน โรงเรียนของเราดำเนินการในระบบภาคการศึกษา 18 สัปดาห์ โดยเปิดสอนในภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิตลอดจนภาคฤดูร้อนทั้งสี่ หก แปดและ 10 สัปดาห์ วิทยาลัย Reedley เป็นส่วนหนึ่งของเขต SCCCD ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อที่ Fresno City Community College ได้

หลักสูตรการจัดการป่าไม้ (The Forestry Program) ได้รับการยอมรับจาก Society of American Foresters (SAF) และนักเรียนสามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการวนศาสตร์ของโรงเรียนขนาด 800 เอเคอร์ที่ YMCA Camp Sequoia Lake ใกล้อุทยานแห่งชาติ Sequoia ได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกงานเป็นเวลา 5 เดือนในวิชาเฉพาะทางต่าง ๆ ได้แก่ การนันทนาการในป่า การจัดการไฟป่า การจัดการสัตว์ป่า และการจัดการไม้

หลักสูตรเกษตรกลวิธาน (Mechanized Agriculture Program) ได้รับการรับรองจากสมาคม Association of Equipment Distributers นักเรียนสามารถทำงานในฟาร์มขนาด 300 เอเคอร์ของวิทยาเขตที่อยู่ติดกับแม่น้ำ Kings River ฟาร์มของเรามีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบวิทยาลัยชุมชนแห่งแคลิฟอร์เนีย โดยเรามีทั้งอนุปริญญาในสาขาเกษตรกลวิธาน (หลักสูตร 2 ปี) และประกาศนียบัตรความสำเร็จด้านเกษตรกลวิธาน (หลักสูตร 1 ปี)

หลักสูตรสัตวศาสตร์ (Animal Science Program) ให้การศึกษาเชิงปฏิบัติและการฝึกอบรมในสาขาวิทยาศาสตร์ปศุสัตว์ภายในฟาร์ม 300 เอเคอร์ หลักสูตรนี้เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้การจัดการและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ โดยเป็นการเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทำงานด้านโภชนาการสัตว์ การสืบพันธุ์ สุขภาพ การตลาด เนื้อสัตว์ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ฟาร์มของโรงเรียนแห่งนี้ช่วยอำนวยความสะดวกในกิจกรรมในห้องปฏิบัติการแบบ "ลงมือปฏิบัติจริง" สำหรับหลักสูตรสัตวศาสตร์ของเรา และทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ คุณสามารถเตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพด้านสัตวแพทยศาสตร์ การเพาะพันธุ์และการขายปศุสัตว์

หลักสูตรซ่อมบำรุงอากาศยาน (The Aviation Maintenance Program) มีพื้นที่ 22,000 ตารางฟุตสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง วิทยาลัย Reedley เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจาก FAA และเปิดสอนหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน (Aviation Maintenance Technician) มานานกว่า 50 ปี นักเรียนสามารถเข้าศึกษาเพื่อรับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษาจากโปรแกรมของเราจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ FAA ที่จำเป็นสำหรับใบรับรอง นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นคุณสมบัติเพิ่มเติม นักเรียนสามารถสอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ และสอบทฤษฎีที่ได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลกลางได้ที่วิทยาลัย Reedley เลย คุณสามารถฝึกฝนเพื่อเป็น AMT และรับคะแนนช่างเครื่อง FAA AP ของคุณได้ที่วิทยาลัย Reedley ด้วยการอนุญาตนี้ คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำงานกับชิ้นส่วนเครื่องบิน ซึ่งรวมถึงปีก ลำตัว ชุดหาง และอุปกรณ์ลงจอด และคุณยังสามารถทำงานกับ Powerplant ได้ทั้งชนิดลูกสูบและกังหัน และรวมถึงใบพัดด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานกับระบบเครื่องบินที่หลากหลายได้ เช่น ระบบไฟฟ้า ไฮดรอลิก และนิวเมติก

หลักสูตรLVN  ได้รับการรับรองจากกรมสาธารณสุขแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรเป็นหลักสูตรแบบเร่งรัดที่ใช้เวลาเรียน 3 ภาคเรียนเพื่อเตรียมนักเรียนให้มีสิทธิ์สอบใบอนุญาต LVN นักเรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและทักษะการลงมือปฏิบัติที่จำเป็นในการทำงานในสาขาการดูแลสุขภาพ นอกจากนี้วิทยาลัย Reedley ยังเปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลระดับอนุปริญญา LVN ถึง RN ที่ Madera Center ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐานของแคลิฟอร์เนีย

หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistance Program) เปิดเรียนในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และสิ้นสุดในกลางเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป นักเรียนสามารถเรียนจบได้อย่างรวดเร็วเพียงเก้าเดือนพร้อมใบรับรองความสำเร็จและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการทันตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย หลักสูตรนี้ครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์ทันตกรรม ไบโอทันตกรรม รังสีวิทยา สารเคลือบหลุมร่องฟันและรอยแยก และการขัดหลอดเลือด ความเพียบพร้อมทั้งชั่วโมงฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การบรรยาย และชั่วโมงฝึกปฏิบัติในคลินิกนั้นจะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบใบอนุญาตของรัฐและเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ลงทะเบียน (RDA) เรามีทั้งหลักสูตรอนุปริญญาและใบรับรองความสำเร็จด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

ที่พัก

วิทยาลัย Reedley เป็นหนึ่งในวิทยาลัยชุมชนเพียง 11 แห่งในแคลิฟอร์เนียที่จัดหาที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยให้แก่นักเรียน

นักเรียนกีฬา

ทีมนักกีฬาของวิทยาลัย Reedley ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เรามีทั้งทีมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยในกีฬาฟุตบอล เบสบอล ซอฟต์บอล วอลเลย์บอลหญิง กอล์ฟชายและหญิง บาสเกตบอลชายและหญิง เทนนิสชายและหญิง และนักขี่ม้าหญิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Reedley College
State Center Community College District

Show More

Reedley College
State Center Community College District

Reedley College
995 N. Reed Avenue
Reedley CA 93654
P: 559-638-0300
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • การซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ชีววิทยา
 • การบริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • เศรษฐศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • การป่าไม้
 • ประวัติศาสตร์
 • พืชสวน
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วารสารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • ศิลปศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • Pathway Program
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • การบัญชี
 • เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัตวศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • การเขียนเชิงสร้างสรรค์
 • การป้องกันอันตรายในโลกออนไลน์
 • การป่าไม้
 • พืชสวน
 • การบริหารจัดการธุรกิจการโรงแรม
 • ดนตรี
 • การพยาบาล