Fresno City College
State Center Community College District

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ใหญ่ ใหญ่ ใหญ่

 • ค่าเล่าเรียน

  $3000—$6000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ไม่ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์, หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, การบริหารธุรกิจ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  WASC

 • ประเภทของที่พัก

  อพาร์ทเมนท์

 • คะแนนสอบ

  การทดสอบ IELTS: Band 5+, TOEFL: 61+

 • สื่อสังคม

วิทยาลัย Fresno City มีความภาคภูมิใจกับประชากรนักศึกษาที่มีความหลากหลายและจำนวนนักศึกษาที่ทำการสมัครเข้าศึกษากว่า 24,000 คน นักศึกษาชาวต่างชาติของเรามาจากมากกว่า 45 ประเทศจากทุกทวีป วิทยาลัยเสนอการศึกษามากกว่า 200 สาขาวิชา วิทยาลัย Fresno City เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาหรือการเตรียมความพร้อมในการย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

สำนักงานบริการนักศึกษาชาวต่างชาติของวิทยาลัย Fresno City คอยให้บริการนักศึกษาแบบครบวงจร มีอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วพร้อมตอบสนองความต้องการของนักศึกษาชาวต่างชาติ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์และมีความพอใจจากการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแบบรายบุคคล กิจกรรมของวิทยาลัย การาเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ โปรแกรมเกียรตินิยม การกรีฑา และกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

วิทยาลัย Fresno City ตั้งอยู่ในรัฐ California ห่างจากเมือง San Francisco และเมือง Los Angeles ประมาณ 3 ชั่วโมงโดยการเดินทางด้วยรถยนต์ และตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลที่สวยงามเพียงสองชั่วโมงเท่านั้น เมือง Fresno เป็นเมืองอุตสาหกรรมและการเกษตรที่ตั้งอยู่ในหุบเขา San Joaquin

FCC เป็นวิทยาลัยชุมชนสองปีที่ได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร หรือสามารถทำการโอนย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสี่ปีได้

วิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะมอบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงในราคาที่ประหยัด ด้วยค่าใช้จ่ายเพียง 311 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยการเรียน คุณสามารถสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาทั่วไปและสาขาวิชาหลักทั้งหมดก่อนที่จะย้ายไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสี่ปีได้ นอกจากนี้เมื่อคุณสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญาหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรสองปีแล้ว คุณจะสามารถออกไปหางานทำได้ทันที

ทำการสมัครเข้าศึกษาที่วิทยาลัย Fresno City ร่วมกันกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความหลากหลายของเราผู้กำลังทำความก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ โปรดกรอกข้อมูลและส่งเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อการพิจารณาว่านักศึกษามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าทำการศึกษาที่ FCC หรือไม่

 • ผลการทดสอบ TOEFL หรือ IELTS
 • บัญชีธนาคารแสดงยอดเงินหรือจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
 • หนังสือรับรองการสนับสนุน
 • ใบรับรองผลการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือวิทยาลัย (ต้องมีสำเนาเอกสารอย่างเป็นทางการในซองปิดผนึก)
 • ใบสมัครที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้วผ่านทางออนไลน์

ค่าใช้จ่ายที่คาดไว้รวมทั้งค่าประกันและค่าครองชีพ:

ค่าเล่าเรียนขั้นต่ำต่อภาคการศึกษา: 12 หน่วย x $311 = $3,732

ค่าเล่าเรียนสูงสุดต่อภาคการศึกษา: 18 หน่วย x $311= $5,598

ค่าประกันในแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 1,454.00 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยปกติจะถูกแบ่งให้จ่ายสองงวดต่อหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งรวมถึงการส่งตัวกลับประเทศและการอพยพทางการแพทย์ นักศึกษาจะต้องซื้อประกันสุขภาพที่วิทยาลัย Fresno City หากต้องการใช้ประกันส่วนบุคคลหรือเอกชนนักศึกษาจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะนำมาใช้แทนกันได้

ค่าครองชีพจะอยู่ที่ประมาณ 12,500 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี แต่อาจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิถีการใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล นักศึกษาสามารถแชร์ห้องอยู่กับเพื่อนหรือนักศึกษาคนอื่นเพื่อแบ่งค่าใช้จ่ายได้

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 21,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปี

เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:00 น. -17:00 น.
อาคารบริการนักศึกษา ห้อง 108 (ชั้นล่าง)
1101 East University Avenue
Fresno, California 93741 USA
โทรศัพท์: (559) 442-8256

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: Fresno City College
State Center Community College District

Show More

Fresno City College
State Center Community College District

Fresno City College
1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8256


Fresno City College
1101 E. University
Fresno CA 93741
P: 559-443-8657
วิทยาลัยชุมชน/ 2 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • การออกแบบเครื่องแต่งกายและลายผ้า
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • หลักสูตรสะพาน
 • บริหารธุรกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • ประวัติศาสตร์
 • ชีววิทยามนุษย์
 • การพัฒนาของมนุษย์และครอบครัวศึกษา
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การออกแบบตกแต่งภายใน
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • การแพทย์/ทันตกรรม
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • หลักสูตรพิเศษ
 • กีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • ค่ายฤดูร้อน/หลักสูตรต่างๆ
 • การละคร
 • โอนย้ายมหาวิทยาลัย
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
ระดับปริญญาตรี/ 4 ปี
 • การบัญชี
 • การโฆษณา
 • มานุษยวิทยา
 • สถาปัตยกรรม
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปะและการออกแบบ
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • เทคโนโลยียานยนต์
 • บริหารธุรกิจ
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • องค์ประกอบศิลป์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • กฎหมายอนุรักษ์
 • การบริหารงานก่อสร้าง
 • ความยุติธรรมทางอาญา
 • การทำครัว
 • ศิลปะการอัดเสียงดิจิตอล
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • เศรษฐศาสตร์
 • ศึกษาศาสตร์
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • แฟชั่น
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร
 • ภูมิศาสตร์
 • ธรณีวิทยา
 • โลกศึกษาและภูมิภาคศึกษา
 • โลกศึกษาด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • สุขภาพและความงาม
 • ประวัติศาสตร์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มนุษยศาสตร์-หลักสูตรเตรียมความพร้อม (Prelaw)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ฝึกงาน
 • วารสารศาสตร์
 • กฎหมาย
 • ศิลปศาสตร์
 • โลจิสติกส์
 • วรรณคดีอังกฤษ
 • การตลาด
 • คณิตศาสตร์
 • จุลชีววิทยา
 • ดนตรี
 • การประพันธ์ดนตรี
 • การพยาบาล
 • วิทยาศาสตร์โภชนาการ
 • การศึกษาผ่านทางออนไลน์/การศึกษาทางไกล
 • ปรัชญา
 • ฟิสิกส์
 • สรีรวิทยา
 • รัฐศาสตร์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์
 • เตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์
 • สังคมสงเคราะห์
 • สังคมวิทยา
 • การศึกษาพิเศษ
 • โรงเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ/มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
 • กีฬา
 • สถิติ
 • STEM
 • ศิลปะจากห้องวาด
 • การสอนภาษาอังกฤษ
 • เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
 • การละคร
 • อาชีวศึกษา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
 • สัตววิทยา
ภาคฤดูร้อน
 • ประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • ศิลปะ/ค่ายดนตรี/หลักสูตรต่างๆ
 • เคมี
 • การพัฒนาเด็ก
 • การสื่อสาร
 • วิทยาศาสตร์โลก
 • ภาพยนตร์ศึกษา
 • การเงิน
 • การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
 • วารสารศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์
 • รัฐศาสตร์
 • สังคมวิทยา
 • สตรีศึกษาและลิงค์ศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • หลักสูตรสะพาน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • บริหารธุรกิจ
 • กราฟิก/มัลติมีเดียและการออกแบบเว็บ
 • ความร้อน/การทำความเย็น/การปรับอากาศ
 • หลักสูตรพิเศษ
 • อาชีวศึกษา