มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock - University of Arkansas Little Rock - Study in the USA Little Rock AR

University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock

ข้อเท็จจริง

 • ขนาดของโรงเรียน

  ปานกลาง

 • ค่าเล่าเรียน

  $1,000—$5,000 ภาคการศึกษา

 • สมาชิกภาพ

  สาธารณะ

 • ประเภทของโรงเรียน

  หลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษ

 • เพศของนักศึกษาทั้งหมด

  โรงเรียนสหศึกษา

 • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกทางด้านศาสนา

  ไม่เข้าร่วมกับฝ่ายใด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

  ไม่ใช่

 • มีการยอมรับเข้าศึกษาอย่างมีเงื่อนไข

  ใช่

 • หลักสูตรเด่น

  IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา, TOEFL and University Preparation, ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ

 • สถานที่ตั้ง

  เมือง

 • เกียรตินิยมและประกาศนียบัตร

  สมาชิกของ EnglishUSA

 • ประเภทของที่พัก

  หอพักนักศึกษา, อพาร์ทเมนท์, หอพักนักศึกษา

 • สื่อสังคม

The Intensive English Language Program (IELP) ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock (UALR) เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร IELP อาจสามารถสมัครขอเข้าทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ที่ UALR โดยไม่ต้องยื่นผลการทดสอบ TOEFL

การศึกษามีทั้งหมดสามภาคด้วยกัน โดยในทุกภาคจะทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ IELP เสนอการศึกษาภาษาอังกฤษหลายระดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยและเตรียมสอบ TOEFL ทุกชั้นเรียนจะสอนทักษะขั้นพื้นฐานหลายอย่าง เช่น การอ่าน, การเขียน, การพูด, การฟัง, วัฒนธรรม, ไวยากรณ์ และการออกเสียง

IELP ถูกก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1978 มีอาจารย์ผู้สอนผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับนักศึกษาชาวต่างชาติหลายปี  สำนักงานให้บริการนักศึกษาชาวต่างชาติ (Office of International Student Services) จะคอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, ประกันสุขภาพ และคอยตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐ Arkansas เมือง Little Rock (UALR) เป็นมหาวิทยาลัยนครบาลตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐ Arkansas เสนอหลักสูตรการศึกษามากกว่า 100 สาขาวิชาทั้งในระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรทางอาชีพ เช่น บริหารธุรกิจ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, วารสารศาสตร์ และการศึกษานานาชาติ เป็นต้น

เมือง  Little Rock เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กพอที่นักศึกษาจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการพักอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างง่ายดายและมีขนาดใหญ่พอให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ สภาพอากาศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูใบไม้ผลิเป็นแบบสบาย ๆ มีอากาศร้อนในช่วงฤดูร้อน และอากาศจะไม่หนาวมากนักในช่วงฤดูหนาว ที่เมือง Little Rock นี้นักศึกษาจะได้สัมผัสกับความสะดวกสบายของเมืองหลวงของรัฐกับเสน่ห์ของเมืองเล็ก ๆ ทางตอนใต้ที่ถูกผสมผสานไว้ด้วยกัน 

EnglishUSA Member
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program

Show More

University of Arkansas Little Rock
Intensive English Language Program
2801 South University Avenue
Speech Building, Room 101
Little Rock AR 72204
P: 501-569-3468


Sarah Porter, Director
2801 South University Avenue
Little Rock AR 72204-1099
P: 501.569.3468
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Intensive English as a Second Language
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ภาคฤดูร้อน
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation
ระยะสั้น/ประกาศนียบัตร
 • ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
 • ภาษาอังกฤษ/ ESL
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป
 • IELTS ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นภาคฤดูร้อน
 • TOEFL and University Preparation

Related Articles