Lewis & Clark College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Khóa học

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Quan hệ Quốc tế, Tâm Lý Học, Sinh học

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA, Thành viên UCIEP, NWCCU

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
Lewis & Clark College

Academic English Studies at Lewis & Clark
0615 SW Palatine Hill Rd.
Portland OR 97219
P: +1 503-768-7319
Đại học (4 năm)
 • Nhân chủng học
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Sinh học
 • Hóa học
 • Khoa học Máy tính
 • Kinh Tế
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Quan hệ Quốc tế
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Toán học
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Khoa học Thần kinh
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Xã hội học
 • Thống kê
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
Các Chương trình tiếng Anh
 • Các chương trình Liên thông
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Cao học
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Sau đại học
 • Giáo Dục
Ch˝ıng trình hè
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)