Đại học Iowa - University of Iowa - Study in the USA Iowa City IA

University of Iowa
Iowa Intensive English Program (IIEP)
Đại học Iowa

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh doanh, Các chương trình Anh ngữ Tổng quát

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  CEA, Thành viên EnglishUSA, Thành viên UCIEP

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
University of Iowa
Iowa Intensive English Program (IIEP)
1112 University Capitol Centre
Iowa City IA 52242-5500
P: (319) 335.5630
Sau đại học
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Ngôn ngữ học
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Intensive English as a Second Language
 • Intensive Language & Culture
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
Ch˝ıng trình hè
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh

Related Articles