Bir ABD Kolejinin Öğrenci Yönetim Organı: Uluslararası bir öğrenci olarak bilmeniz gereken her şey

Bir ABD Kolejinin Öğrenci Yönetim Organı: Uluslararası bir öğrenci olarak bilmeniz gereken her şey

Mümkün olduğu kadar çok insana iyi içerik getirme çabamızda, bu makaledeki metin makine tarafından tercüme edilmiştir, bu nedenle lütfen hataları affedin. Teşekkür ederim!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek öğrenime devam etmeyi planlayan uluslararası öğrenciler için, müfredat dışı deneyim üzerine inşa etmek önemli bir husustur. Böyle bir deneyim, yalnızca kültürel bakış açılarını geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda onlara ağ kurma ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı da verecektir. Uluslararası öğrenciler için böyle mükemmel bir fırsat, kolejlerindeki öğrenci hükümet organına dahil olmaktır.

Öğrenci hükümeti fikri, farklı demografik yapılardan gelen öğrencilerin üniversite ortamında kendilerini çevreleyen sorunlarla ilgili endişelerini paylaşabilecekleri daha geniş bir demokratik cumhuriyet perspektifinde yerleşiktir. Öğrenci hükümetinin iç yapısı ve işleyişi kurumun büyüklüğünden farklı olsa da, hükümetin işleyişini gözden kaçırmak için yürütme, yargı ve yasama organlarına sahip olan ABD Hükümetinin yapısına benzer, ancak bazı okullar olabilir. Ayrıca parlamenter formatı takip edin. Her iki formatta da, öğrencilere açık pozisyon için aday olma fırsatı verilir ve demokratik bir süreç gibi, diğer öğrencilerden ilgilendikleri pozisyona seçilmek için yeterli oy toplamaları gerekir. Öğrenci grubunu çevreleyen konularda diğer öğrencilere ulaşmak ve onlarla bağlantı kurabilmek, ABD akademik ortamında nispeten yeni olan Uluslararası bir öğrenciye kesinlikle perspektif açısından değer katar.

Genel düşüncenin aksine, bir öğrenci devlet kurumunda yer alma deneyimi sadece siyaset bilimi veya hukuk öncesi ana dallar için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda uluslararası öğrencilere bütçeleri dengelemenin yanı sıra bir fikir birliğini koordine ederek bir ekip ortamında çalışma fırsatı sunar. Politikanın başarılı olması için çeşitli üyeler arasında. Öğrenci hükümetine katılım yoluyla öğrenilen aktarılabilir beceriler, Uluslararası öğrencilerin profesyonel imajlarını oluşturmalarında kesinlikle uzun bir yol kat etmektedir.

Sonuç olarak, çeşitli katılımcılardan oluşan bir ekiple çalışmaktan liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmeye ve mesleki gelişim deneyimini genişletmeye kadar öğrenci hükümetinin bir parçası olmak için birçok neden vardır. Bununla birlikte, aynı zamanda, diğer yerli öğrencilerle, Uluslararası bir öğrencinin bakış açısını ve bu öğrenci grubunun kampüsteki günlük akademik yaşamlarında karşılaştığı zorlukları ve sorunları paylaşmak için değerli bir fırsat sağlar.

Show More

Raghvendra (Ragh) Singh, Columbia'daki Missouri Üniversitesi'nde Uluslararası İşe Alım ve Kabul Direktör Yardımcısı

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®