Teknoloji Yarışı

Teknoloji Yarışı


Teknoloji/Bilgisayar Programları Bul


Makaleler:


1970’lerin sonları ile 1980’lerin başlarında elektrik mühendisleri dünyaya cep telefonlarını ilk tanıttıklarında şu an yaşadığımız dünyayı asla hayal etmemişlerdi. Cep telefonları şimdi cep ödeme sistemleri ve video konferans gibi hepsinin de cebinizde çoklu bir işlemci gibi çalıştığı özelliklere sahipler.

Santa Monica College

California’da bulunan Santa Monica College’in Mobil Robotlara Giriş öğrencileri, içinde bilgisayarlar ve diğer kumanda aygıtları, motorlar, yapay kaslar, kollar, tutaçlar, ultrasonik sensörler, fırçalar ve kameralar olan donanımları nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Aynı zamanda, programlama yazılımlarında ve mobil robot kullanımında uzmanlaşırlar. Robotlar nesneleri tanıyabilir, konuşabilir, cevap verebilir ve değişen ortamları ayırt edebilirler.

Günümüzde fen bilimleri muazzam bir yeni teknoloji bilgisini gerektiriyor. Veri analizleri ve laboratuvar raporlarıyla Genetik ve Moleküler Biyoloji öğrencileri, genlerin yapısı, işlevi ve iletimini incelerler. Ders, DNA ve protein dizilimleri arasındaki ilişkileri göstermek için biyoenformatik internet veritabanlarından faydalanır.

Diğer bir derste, Mikrobiyolojinin Temel İlkeleri, Santa Monica öğrencileri içinde en son moleküler, biyolojik ve serolojik teknikler olan klinik mikrobiyoloji uygulamalarını keşfederler. Aseptik transfer tekniklerini, mikroskopi yöntemlerini ve laboratuvarda mikrobiyal organizmaları tanımlamada kullanılan analitik teknikleri uygularlar.

 

George Mason University

Okulun Reston Center’daki Loudoun kampüsünde bulunan Jeo-Uzamsal Teknoloji programı, bir yıllık eğitimin sonunda Sertifika veya iki yılın sonunda Önlisans Diploması verir. Bu önlisans diploması ile George Mason University veya başka bir dört yıllık üniversiteye geçiş yapabilirsiniz. İngilizce dil yeterliliği şarttır. İleri Adli İncelemeler, İletişim Tasarımı ve Biyoteknoloji bölümleri, okulun gitgide daha karmaşık bir teknolojiyi kullanan ve giderek artan sayıda uluslararası öğrenciyi kendine çeken diğer programlarıdır.

Günümüz ekonomisi artık fikirlerin metalardan daha çok itici güç olduğu, birbirine geçtiği uluslararası bir piyasa haline geldi. Teknolojik ilerlemeler, dünya genelinde insanların hayatlarını yaşama şekillerini değiştirmeye devam ediyor ve işverenler bundan kar yapmaya çalışıyor. Teknik eğitim ile belli bir düzeydeki yaratıcılığı birleştirebilen kişiler piyasada artık yüksek talep görüyorlar.

ABD Çalışma Bakanlığı’na göre, istihdam artışı bilgi teknolojilerine ve sistem bakımı ve ağ güvenliği konularının önemine paralel olarak gerçekleşiyor. İleri teknoloji pozisyonlara almak için işverenler, teknolojideki son gelişmelerden anlayan iyi eğitimli ve nitelikli kişileri arıyorlar.

Teknolojinin geleceğimizi nasıl şekillendireceğine bugünün öğrencileri karar verecekler.

 

Dijital Medya

ABD’deki Teknoloji Eğitimi

ABD üniversiteleri ve kolejler, güvenlik, kullanıcı arayüzü tasarımı ve jeo-uzamsal teknoloji gibi özel alanlara odaklanan çok sayıda program sunuyorlar. Program müfredatları, hem teorik hem de uygulamalı eğitimi birleştirmektedir. Teknoloji eğitimindeki yeni eğilim, “sosyal becerilere” daha fazla odaklanmak yönünde. Sosyal beceriler, profesyonel bir ortamda etkili olmak için gereken kişilerarası becerilerdir. Bunlar arasında yazılı ve sözlü iletişim becerileri, proje yönetimi ve takım çalışması başta gelir. Bu beceriler, sizi daha dinamik bir çalışan yapacak ve başarı şansınızı artıracaktır.

 

Mobil Gelişimler

Bir Programda Neye Bakmalı?

Bir programın müfredatının teknolojideki en son gelişmeleri yansıtması gerekir. Bu nedenle bir üniversite veya kolej, müfredatını güncel tutmaya çalışmalıdır ki konusuyla ilgili kalabilsin. Sadece belli bir platforma odaklanarak, platformun öngörülen bitişini bildiren haberleri okuyarak bir yıl geçirmekten daha kötü bir şey olamaz.

Okul, aynı zamanda ilgi alanınızda eğitim görmeniz için gereken araçları da sağlamalıdır. Örneğin, uygulamalı eğitim için gereken araçları sağlamayan bir okulda ağ mühendisliği eğitimi almanın bir anlamı olamaz.

Belli bir alana odaklanmış bölümlerdeki öğrencilerin aynı zamanda üst düzey endüstriyel araçlara ve donanımlara erişimleri olabilir. Hakkında bilgi sahibi olduğunuz ve başka türlü masraflarını karşılayamayacağınız bir ekipmanla çalışma şansına sahip olmaktan daha heyecan verici başka bir şey yoktur. Modern ekipmanlara ek olarak, ağ bağlantı hızları da eşit derecede önemlidir. Hızlı bağlantı artık başlıca önceliğimiz haline geldi, çünkü dağılımlı işlem özelliği artık daha yaygınlaşmıştır. Hatta pek çok Amerikan koleji ve üniversitesi, gigabit hızında internet bağlantısı sunuyor. Bu avantaj öğrencilere, limitli bir internet bağlantısı tarafından engel olunmadan, ağ tabanlı iletişimler için yeni ve yaratıcı kullanımlar geliştirme imkanı sağlıyor.

Alanında iş tecrübesine sahip akademik kadrosu olan okulları araştırın. Okulun program müfredatını oluştururken teknoloji profesyonellerinin tavsiyesini alması da ayrıca önemlidir. Çevresindeki toplumla düzenli olarak iletişim halinde olan ve onlarla birlikte çalışan bir okul, yeni çıkan teknolojileri bilen de ilk yer olacaktır.

 

Enteraktif Medya Tasarımı ve Ciddi Oyun Merkezi

Diploma ve Sertifikalar

Uygulamalı Bilimler Sertifikası veya Önlisans Diploması ile teknoloji alanında birçok iş bulabilirsiniz. Bu diplomalar, teknik bir kolejden veya bir “community” kolejden, özel mesleki eğitim okullarından ve kar amacı güden eğitim şirketlerinden alınabilir. Ayrıca, teknoloji alanında yönetim, araştırma veya güvenlik pozisyonlarıyla ilgileniyorsanız, bir lisans veya yüksek lisans programına da devam edebilirsiniz.

Teknoloji ile İlgili Bölümler

  • Elektrik Mühendisliği: Robotbilim, simülasyon, gerçek-zamanlı sistemler gibi alanlarda en iyi mühendislik ve teknoloji eğitimini birleştirir.
  • Bilgisayar Bilimleri: Yazılım, programlama dilleri, grafik, işletim sistemleri ve kullanıcı arayüzleri ile ileri düzey bir eğitimi kapsar.
  • Bilgi Teknolojileri (IT): Yazılım ve donanım kurma ve yükleme, veri yönetimi, ağ kurma, bilgisayar donanımı mühendisliği, veritabanı ve yazılım tasarımı ve tüm sistemlerin yönetimi ve idaresi
  • Yazılım Geliştirme: Bir bilgisayara birçok görevi yerine getirmesi için talimat veren iş uygulama programları yazmak. Program, beklenen sonucun analizini, bilgi akışını ve kod yazımı ve test edilmesini kapsar.
  • Web Geliştirme: Standart web protokolleri kullanarak server bazlı uygulamaları geliştirmek. Program genelde fonksiyonel kullanıcı arayüzü tasarlama becerisinin yanında IT ve yazılım geliştirme becerilerinin bir kombinasyonunu da kapsar.

Arizona State University

Show More

SUSA_img_200x55.jpg
Dergilerimizi indirin Study in the USA®

Related Schools