แหล่งข้อมูล - เรียนที่ศูนย์ทรัพยากรของสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกา ตั้งแต่การทำประกันสุขภาพ การหาที่อยู่อาศัย การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง และอื่นๆ

ตารางงานแฟร์การศึกษานานาชาติ

ตารางงานแฟร์การศึกษานานาชาติ

ภาพรวมงานแฟร์: นักศึกษาจะได้พบปะพูดคุยและถามคำถามต่าง ๆ กับตัวแทนของมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษา และโรงเรียนภาคฤดูร้อนที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตรง อีกทั้งมีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธของโรงเรียนต่าง ๆ สนทนากับอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน แ...

หมวดหมู่: Resources
April 15th, 2020
ขั้นตอนการสมัครขอเข้าเรียนของ Study in the USA

ขั้นตอนการสมัครขอเข้าเรียนของ Study in the USA

ท่านต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ในการสมัครขอเข้าเรียนผ่าน Study in the USA  และท่านควรรวบรวมข้อมูลให้พร้อมก่อนเร่ิมต้นทำการสมัครเพื่อช่วยให้การสมัครเป็นไปได้อย่างราบรื่น

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา