Mount San Jacinto College
圣哈辛托山学院

信息速览

 • 学校规模

  中型

 • 学费

  $2500—$5000 学期

 • 隶属机构

  公共

 • 学校类型

  学院

 • 学生

  男女混合

 • 宗教信仰

  没有宗教信仰

 • 为国际学生设立的奖学金

 • 提供有条件录取

 • 环境

  城市, 小镇/大学城

 • 住宿类型

  家庭寄宿, 公寓

 • 社交媒体
Mount San Jacinto College

Mt. San Jacinto College Menifee Campus
28237 La Piedra Road
Menifee CA 92584
P: 951.639.5211
社区学院/两年制
 • 人类学
 • 应用工程学
 • 应用数学
 • 应用统计
 • 美术史
 • 艺术与设计
 • 艺术和人文
 • 艺术/音乐营/课程
 • 汽车科技
 • 生物化学和分子生物学
 • 预科课程
 • 商务
 • 工商管理
 • 商业信息系统
 • 商业研究
 • 儿童发展
 • 传播
 • 刑事司法学
 • 教育
 • 英国文学
 • 环境研究和可持续发展
 • 电影研究
 • 普通英语课程
 • 一般管理
 • 地理信息科学
 • 平面/多媒体和网页设计
 • 卫生与健康
 • 历史
 • 园艺
 • 人文科学
 • 市场营销
 • 营销和传播
 • 数学
 • 音乐
 • 音乐作曲
 • 护理
 • 哲学
 • 科学
 • 体育
 • 工作室艺术
 • 科技/计算机
 • 戏剧
 • 大学转学课程
 • 影音制作
本科生院/四年制
 • 人类学
 • 应用工程学
 • 应用数学
 • 应用统计
 • 美术史
 • 艺术与设计
 • 艺术和人文
 • 汽车科技
 • 生物化学和分子生物学
 • 预科课程
 • 商务
 • 商业信息系统
 • 商业研究
 • 儿童发展
 • 传播
 • 刑事司法学
 • 教育
 • 英国文学
 • 环境研究和可持续发展
 • 电影研究
 • 一般管理
 • 地理信息科学
 • 平面/多媒体和网页设计
 • 卫生与健康
 • 历史
 • 园艺
 • 人文科学
 • 市场营销
 • 营销和传播
 • 数学
 • 音乐
 • 音乐作曲
 • 护理
 • 哲学
 • 科学
 • 体育
 • 工作室艺术
 • 科技/计算机
 • 戏剧
短期课程/证书课程
 • 商务
 • 商业信息系统
 • 计算机工程
 • 高中结业
 • 医学助理
 • 医科/牙科
 • 护理
 • 护理预科
 • 科技/计算机
 • 大学转学课程
 • 职业生涯
暑期课程
 • 商务
 • 计算机科学
 • 英语课程(ESL)
 • 食品产业管理
 • 医学预科
 • 护理预科
 • 科技/计算机
 • 职业生涯
英语课程
 • 商务英语
 • 英语课程(ESL)
 • 普通英语课程