National Outdoor Leadership School - NOLS

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Khóa học

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Cao đẳng

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững, Y tế & chăm sóc sức khỏe, Thể thao

 • Môi trường

  Đồng quê

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ

 • Mạng Xã hội
National Outdoor Leadership School - NOLS

NOLS Rocky Mountain
502 Lincoln Street
Lander WY 82520
P: 800 -710 -6657


NOLS Alaska
5805 N. Farm Loop
Palmer AK 99645
P: 800 -710 -6657


NOLS Northeast
730 State Route 86
P.O. Box 411
Gabriels NY 12939
P: 800 -710 -6657


NOLS Pacific Northwest
20950 Bulson Road
Mount Vernon WA 98274
P: 800 -710 -6657


NOLS River Base
3101 E. 2500 S. Vernal
Vernal UT 84078
P: 800 -710 -6657


NOLS Southwest
2751 North Soldier Trail
Tuscon AZ 85749
P: 800 -710 -6657


NOLS Teton Valley
1690 East 2000 South
South Driggs ID 83422
P: 800 -710 -6657


NOLS Three Peaks Ranch
534 Highway 353
Boulder WY 82923
P: 800 -710 -6657


NOLS Wyss Campus
222 Red Canyon Road
Lander WY 82520
P: 307 -332 -0116


NOLS Yukon
P.O. Box 20449
Whitehorse YT Y1A 7A2
P: 800 -710 -6657
Sau đại học
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học Đất và Cây trồng
 • Giáo Dục
 • Môi trường/ phát triển
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Lâm nghiệp
 • Địa lý
 • Khoa học Địa chất
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Leadership
 • Khoa học Tự nhiên
 • Physical Education
 • Thể thao
 • Phát triển Thanh niên
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Khoa học Đất và Cây trồng
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Lâm nghiệp
 • Khoa học Địa chất
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Cơ hội Thực tập
 • Leadership
 • Khoa học Tự nhiên
 • Các chương trình đặc biệt
 • Thể thao
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Phát triển Thanh niên
Đại học (4 năm)
 • Khoa học Trái đất
 • Môi trường/ phát triển
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Lâm nghiệp
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Cơ hội Thực tập
 • Leadership
 • Khoa học Tự nhiên
 • Physical Education
 • Sinh học Thực vật
 • Thể thao
 • Phát triển Thanh niên
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Khoa học Trái đất
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Lâm nghiệp
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Leadership
 • Khoa học Tự nhiên
 • Các chương trình đặc biệt
 • Thể thao
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Phát triển Thanh niên
Ch˝ıng trình hè
 • Khoa học Trái đất
 • Môi trường/ phát triển
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Lâm nghiệp
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Cơ hội Thực tập
 • Leadership
 • Khoa học Tự nhiên
 • Các chương trình đặc biệt
 • Thể thao
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Phát triển Thanh niên
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Leadership
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuyển tiếp lên Đại học