Đại học Wisconsin, La Crosse - University of Wisconsin, La Crosse - Study in the USA La Crosse WI

University of Wisconsin, La Crosse
Đại học Wisconsin, La Crosse

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $25,000—$30,000 Năm

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Hóa sinh và Sinh học Phân tử, Kinh doanh, Khoa học Máy tính

 • Môi trường

  Thành phố, Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC, AACSB

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 70+ , IELTS: Band 6+, ELS: Level 113, PTE Academic: 50+

 • Mạng Xã hội
University of Wisconsin, La Crosse

Admissions Office
1725 State Street
2320 Student Union
La Crosse WI 54601
P: (608) 785-8939
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Toán học Ứng dụng
 • Nghệ thuật
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Sáng tác
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Tài chính
 • Quản trị Tổng quát
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Địa lý
 • Lịch sử
 • Khoa học Vận động
 • Liberal Arts
 • Marketing
 • Toán học
 • Vi sinh học
 • Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Tâm Lý Học
 • Y tế Công cộng
 • Khoa học
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Thống kê
 • Kịch nghệ
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
Sau đại học
 • Khoa học Thống kê Ứng dụng
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Sinh học Tế bào và Phân tử
 • Khoa học Vận động
 • Vi sinh học
 • Hoạt động Trị liệu
 • Y tế Công cộng
 • Kỹ sư Phần mềm
 • Thể thao
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác

Related Articles