Northwest School - Northwest School - Study in the USA Seattle WA

Northwest School

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $45,000—$50,000 Năm

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Nội trú/ Trường cấp II

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Môi trường

  Thành phố

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
Northwest School

The Northwest School
1415 Summit Ave
Seattle WA 98122
P: 206 6827309
Ch˝ıng trình hè
 • Kiến trúc
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Ẩm Thực
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Môi trường/ phát triển
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Nghệ thuật Studio
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Sinh học
 • Hóa học
 • College Writing
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Chương trình Hoàn thành Phổ thông
 • Lịch sử
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ
 • Leadership
 • Tôn giáo
 • Social Science
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Chuyển tiếp lên Đại học

Related Articles