Washington State University
Đại học Bang Washington

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $40,000—$45,000 Năm

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Khoa học

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  CEA, Thành viên EnglishUSA, NWCCU

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
Washington State University


McAllister Hall, Room 116
Pullman WA 99164-3251
P: 509.335.6675


International Undergraduate Admissions & Recruitment
Bryan Hall Room 206
PO Box 645121
Pullman WA 99164-5121
P: 509-335-8117
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Quảng cáo
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học Động vật
 • Nhân chủng học
 • Thiết kế Thời trang và Dệt may
 • Toán học Ứng dụng
 • Khoa học Thống kê Ứng dụng
 • Kỹ thuật Kiến trúc
 • Kiến trúc
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Vật lý thiên văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kỹ thuật Hệ thống sinh học
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Sinh học Tế bào và Phân tử
 • Kỹ thuật Hóa học
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Truyền thông
 • Sáng tác
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Quản lý Xây dựng
 • Tư pháp Hình sự
 • Khoa học Đất và Cây trồng
 • Khoa học Trái đất
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Văn học Tiếng Anh
 • Môi trường/ phát triển
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Tài chính
 • Khoa học Thực phẩm
 • Di truyền học
 • Lịch sử
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Dinh dưỡng Con người
 • Khoa học Vận động
 • Kiến trúc Cảnh quan
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Vi sinh học
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Khoa học Thần kinh
 • Vật lý
 • Sinh học Thực vật
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Quan hệ công
 • Khoa học
 • Xã hội học
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
 • Động vật học
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • IELTS ở Hoa Kỳ
 • Intensive English as a Second Language
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Ch˝ıng trình hè
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát