University of Houston - Language and Culture Center (LCC)
Language and Culture Center

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các chương trình hàng đầu

  Anh ngữ (ESL)

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  CEA, Thành viên EnglishUSA, Thành viên UCIEP

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
University of Houston - Language and Culture Center (LCC)
Language and Culture Center

Language and Culture Center, University of Houston
Intensive English Program Joy Tesh, Director
116 Roy Cullen Bldg
Houston TX 77204-3014
P: 713.743.3030
Đại học (4 năm)
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Kỹ thuật
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Công nghệ/ Máy tính
Ch˝ıng trình hè
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Các Chương trình tiếng Anh
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Intensive English as a Second Language
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Quản lý & nghề nghiệp
Sau đại học
 • Quản lý & nghề nghiệp