Đại học Northern State - Northern State University - Study in the USA Aberdeen SD

Northern State University
International Undergraduate Admissions
Đại học Northern State

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $10,000 — $15,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Nghệ thuật và Nhân văn, Kinh doanh, Khoa học

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  IELTS: Band 5.5+, TOEFL: 61+, ELS: Level 113, SAT Eng: 450+, ACT Eng: 19+, PTE Academic: 30+, Duolingo: 90+

 • Mạng Xã hội
Northern State University
International Undergraduate Admissions

Northern State University
1200 S. Jay St., Box 1103
Aberdeen SD 57401
P: 605.626.7802
Sau đại học
 • Kế toán
 • Kinh doanh
 • Phát triển Trẻ em
 • Giáo Dục
 • Tài chính
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Leadership
 • Âm nhạc
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Tâm Lý Học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Dành cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn về học
 • Thể thao
 • Sports Administration
 • Sports Management
 • Dạy tiếng Anh
 • Phát triển Thanh niên
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Acting & Performing Arts
 • Quảng cáo
 • Agricultural Business
 • Agricultural Studies
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học Động vật
 • Applied Business (Entrepreneurship)
 • Applied Business (Management)
 • Applied Business (Marketing)
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kỹ thuật Hệ thống sinh học
 • Biotechnology
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Phát triển Trẻ em
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Truyền thông
 • Sáng tác
 • Khoa học Máy tính
 • Creative Media
 • Viết sáng tạo
 • Tư pháp Hình sự
 • Criminology
 • Khoa học Đất và Cây trồng
 • Nghệ thuật Ghi âm Kỹ thuật số
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật
 • Vietnamese
 • Văn học Tiếng Anh
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Exercise Science
 • Tài chính
 • Sư phạm Ngoại ngữ
 • Khoa học Pháp y
 • Quản trị Tổng quát
 • General Studies
 • Địa lý
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Nhân sinh học
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Công nghệ Thông tin
 • Interdisciplinary Studies
 • Kinh doanh Quốc tế
 • Quan hệ Quốc tế
 • Cơ hội Thực tập
 • Báo chí
 • Khoa học Vận động
 • Luật
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Nghiên cứu Marketing
 • Mass Communications
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Multimedia Journalism
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Điều dưỡng
 • Hoạt động Trị liệu
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Dược lý và Độc chất học
 • Triết học
 • Physical Education
 • Physical Therapy
 • Sinh lý học
 • Plant and Soil Science
 • Sinh học Thực vật
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Quản lý Dự án
 • Tâm Lý Học
 • Quan hệ công
 • Khoa học Lâm sàng đối với Động vật nhỏ
 • Social Science
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Dành cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn về học
 • Thể thao
 • Sports Administration
 • Sports Management
 • Ngành STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Strategic Communications
 • Nghệ thuật Studio
 • Dạy tiếng Anh
 • Viễn thông và Truyền thông
 • Kịch nghệ
 • Công nghệ Thú y
 • World Languages and Culture
 • Phát triển Thanh niên
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Tư pháp Hình sự
 • Digital Arts
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát

Related Articles