Northern State University
International Undergraduate Admissions
Đại học Northern State

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh, Giáo Dục

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC

 • Loại hình nhà ở

  Căn hộ chung cư, Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  IELTS: Band 5.5+, TOEFL: 61+, ELS: Level 113, SAT Eng: 450+, ACT Eng: 19+, PTE Academic: 30+

 • Mạng Xã hội
Northern State University
International Undergraduate Admissions

Northern State University
1200 S. Jay St., Box 1103
Aberdeen SD 57401
P: 605.626.7601
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Acting & Performing Arts
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Phát triển Trẻ em
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Viết sáng tạo
 • Tư pháp Hình sự
 • Nghệ thuật Ghi âm Kỹ thuật số
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Tài chính
 • Khoa học Pháp y
 • Quản trị Tổng quát
 • Địa lý
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Nhân sinh học
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Công nghệ Thông tin
 • Quan hệ Quốc tế
 • Cơ hội Thực tập
 • Liberal Arts
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Toán học
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Triết học
 • Physical Therapy
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Quan hệ công
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Thể thao
 • Ngành STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Nghệ thuật Studio
 • Dạy tiếng Anh
 • Kịch nghệ
 • Phát triển Thanh niên
Sau đại học
 • Kế toán
 • Kinh doanh
 • Phát triển Trẻ em
 • Giáo Dục
 • Tài chính
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Leadership
 • Âm nhạc
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Tâm Lý Học
 • Giáo dục đặc biệt
 • Dành cho những học sinh có nhu cầu đặc biệt hoặc khó khăn về học
 • Thể thao
 • Sports Administration
 • Sports Management
 • Dạy tiếng Anh
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
 • Phát triển Thanh niên
2yr/Community College - 2+2 Programs
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Tư pháp Hình sự
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Khoa học Thông tin Địa lý
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Giáo Dục
 • Anh ngữ (ESL)
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Âm nhạc
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Công tác Xã hội
 • Ngành STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Dạy tiếng Anh
 • Chuyển tiếp lên Đại học
Các Chương trình tiếng Anh
 • Teaching English as a Foreign Language
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL