South Dakota State University
Đại học Bang South Dakota

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Anh ngữ (ESL)

 • Môi trường

  Thị trấn đại học

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  HLC, ABET

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60+, IELTS: Band 5.5+

 • Mạng Xã hội
South Dakota State University

Office of International Affairs
Box 2115 - Briggs Library, Suite 119
1300 North Campus Drive
Brookings SD 57007
P: 605-688-4122
Đại học (4 năm)
 • Quảng cáo
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học Động vật
 • Kiến trúc
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hàng không
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kỹ thuật Hệ thống sinh học
 • Kinh doanh
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Quản lý Xây dựng
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Khoa học Thực phẩm
 • Sư phạm Ngoại ngữ
 • Địa lý
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Lịch sử
 • Khoa học Làm vườn
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Nhân sinh học
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Thiết kế Nội thất
 • Báo chí
 • Kiến trúc Cảnh quan
 • Liberal Arts
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Vi sinh học
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Dinh dưỡng
 • Dược lý và Độc chất học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Kịch nghệ
Sau đại học
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Khoa học Động vật
 • Kiến trúc
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Kỹ thuật Hệ thống sinh học
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Khoa học Đất và Cây trồng
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Văn học Tiếng Anh
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Địa lý
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Báo chí
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Vi sinh học
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Dinh dưỡng
 • Dược lý và Độc chất học
 • Sinh học Thực vật
 • Y tế Công cộng
 • Xã hội học
 • Thể thao
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên
 • Xã hội học
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Ch˝ıng trình hè
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)