Chemeketa Community College
Cao đẳng Cộng đồng Chemeketa

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $15,000—$20,000 Năm

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Anh ngữ (ESL)

 • Môi trường

  Thành phố, Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Các trường AACC, NWCCU

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
Chemeketa Community College
4000 Lancaster Drive, NE PO Box 14007
Salem OR 97309-7070
P: 503.428.0399
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Toán học Ứng dụng
 • Kiến trúc
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Công nghệ Ô tô
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Các chương trình Liên thông
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • 경영분석학
 • Hóa học
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • An ninh mạng
 • Khoa học Trái đất
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Điện tử
 • Kỹ thuật
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Anh ngữ (ESL)
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Sư phạm Ngoại ngữ
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Địa lý
 • Khoa học Địa chất
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Nghiên cứu toàn cầu về Nghệ thuật và Nhân văn
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Khoa học Làm vườn
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Công nghệ Thông tin
 • Quan hệ Quốc tế
 • Báo chí
 • Khoa học Vận động
 • Liberal Arts
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Trợ lý Y khoa
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Vi sinh học
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Dinh dưỡng
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Triết học
 • Physical Therapy
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Tôn giáo
 • Khoa học
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Các chương trình đặc biệt
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Quy hoạch Vùng và Đô thị
 • Thiết kế Video Game
 • Sự nghiệp Dạy nghề
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
Đại học (4 năm)
 • Nhân chủng học
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Điện tử
 • Kỹ thuật
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Địa lý
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Khoa học Làm vườn
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Điều dưỡng
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Công tác Xã hội
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Sự nghiệp Dạy nghề
Ch˝ıng trình hè
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Kinh doanh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Kỹ thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Dịch vụ và du lịch
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Điều dưỡng
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Sự nghiệp Dạy nghề
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Anh ngữ (ESL)
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Anh ngữ (ESL)
 • Dịch vụ và du lịch
 • Quản lý Kinh doanh Khách sạn
 • Các chương trình đặc biệt
 • Chuyển tiếp lên Đại học
 • Sự nghiệp Dạy nghề