Sinclair College

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Năm

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Cao đẳng cộng đồng (2

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Kỹ thuật, Dịch vụ và du lịch

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Các trường AACC, HLC, ACBSP

 • Loại hình nhà ở

  Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: No requirements, IELTS: No requirements

 • Mạng Xã hội
Sinclair College
444 W 3rd St
Dayton OH 45402
P: 937-512-4606

5386 Courseview Drive
Mason OH 45040
P: 937-512-4606
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Kiến trúc
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hàng không
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Quản lý Xây dựng
 • Tư pháp Hình sự
 • Ẩm Thực
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Địa lý
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Lịch sử
 • Dịch vụ và du lịch
 • Thiết kế Nội thất
 • Liberal Arts
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm Lý Học
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Quản lý Dây chuyền Cung ứng
 • Công nghệ/ Máy tính
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Kế toán
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Kiến trúc
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Công nghệ Ô tô
 • Hàng không
 • Bảo trì Hàng không
 • Sinh học
 • Kinh doanh
 • Quản trị Kinh doanh
 • Hóa học
 • Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Quản lý Xây dựng
 • Tư pháp Hình sự
 • Ẩm Thực
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Khoa học Thông tin Địa lý
 • Địa lý
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Lịch sử
 • Dịch vụ và du lịch
 • Thiết kế Nội thất
 • Liberal Arts
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Tâm Lý Học
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Thể thao
 • Quản lý Dây chuyền Cung ứng
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Chuyển tiếp lên Đại học
Ch˝ıng trình hè
 • Kinh doanh
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Anh ngữ Chuyên sâu
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát