College of Staten Island of the City University of New York
Đại học Staten Island thuộc hệ thống Đại học Thành phố New York

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Cao đẳng

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Kinh doanh, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA, MSCHE

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  IELTS: Band 5+, TOEFL: 45+

 • Mạng Xã hội
College of Staten Island of the City University of New York

College of Staten Island of the City University of New York
2800 Victory Boulevard, 2A-103
Staten Island NY 10314
P: +1 (718) 982-2246
Sau đại học
 • Kế toán
 • Sinh học
 • Kinh doanh
 • Khoa học Máy tính
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Quản trị Tổng quát
 • Lịch sử
 • Liberal Arts
 • Khoa học Thần kinh
 • Điều dưỡng
 • Công tác Xã hội
 • Giáo dục đặc biệt
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Nghệ thuật
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Sinh học
 • Kinh doanh
 • Hóa học
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Khoa học Trái đất
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Tài chính
 • Sư phạm Ngoại ngữ
 • Quản trị Tổng quát
 • Địa lý
 • Lịch sử
 • Quan hệ Quốc tế
 • Báo chí
 • Liberal Arts
 • Marketing
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Âm nhạc
 • Điều dưỡng
 • Triết học
 • Vật lý
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Y khoa
 • Tâm Lý Học
 • Khoa học
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Nghệ thuật Studio
 • Kịch nghệ
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
Cao đẳng cộng đồng (2
 • Kinh doanh
 • Kỹ thuật
 • Liberal Arts
 • Điều dưỡng
 • Công nghệ/ Máy tính
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Phân tích Kinh doanh
 • Giáo Dục
 • Lịch sử
 • Điều dưỡng
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
Ch˝ıng trình hè
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác