Felician University
Đại học Felician

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Đại học/Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Tín đồ Công giáo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Nghệ thuật và Nhân văn, Khoa học Máy tính, Tư pháp Hình sự

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
Felician University
Office of International Programs
One Felician Way
Rutherford NJ 07070
P: 201-559-3518
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Quản trị Tổng quát
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Nhân văn - Dự bị Luật
 • Cơ hội Thực tập
 • Báo chí
 • Liberal Arts
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Toán học
 • Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Điều dưỡng
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Y khoa
 • Tâm Lý Học
 • Nghệ thuật Studio
Sau đại học
 • Giáo Dục
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
 • Điều dưỡng
 • Tâm Lý Học
 • Giáo dục đặc biệt
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè