University of Michigan - Flint
Đại học Michigan - Flint

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $10,000 — $15,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Trường Đại học

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Khoa học Máy tính, Kỹ thuật, Quản trị Kinh doanh

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  CEA, Thành viên EnglishUSA, AACSB, NASM, ABET

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư

 • Điểm bài thi

  TOEFL: 60+, IELTS: Band 5.5+

 • Mạng Xã hội
University of Michigan - Flint
303 E. Kearsley St.
Flint MI 48502
P: 810.762.0867
Đại học (4 năm)
 • Kế toán
 • Nhân chủng học
 • Khoa học Kỹ thuật Ứng dụng
 • Lịch sử Nghệ thuật
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Hóa sinh và Sinh học Phân tử
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Y sinh
 • Kinh doanh
 • Phân tích Kinh doanh
 • 경영분석학
 • Nghiên cứu về Kinh doanh
 • Hóa học
 • Phát triển Trẻ em
 • Khoa học trong Phòng thí nghiệm Lâm sàng
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Tư pháp Hình sự
 • Khoa học Trái đất
 • Kinh Tế
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Văn học Tiếng Anh
 • Môi trường/ phát triển
 • Sinh học Môi trường/Vi sinh học
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Quản lý & nghề nghiệp
 • Tài chính
 • Quản trị Tổng quát
 • Địa lý
 • Nghiên cứu Toàn cầu và Khu vực
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Nhân sinh học
 • Phát triển Nhân lực và Nghiên cứu Gia đình
 • Quản trị Nguồn nhân lực
 • Nghiên cứu Quy hoạch Quốc tế
 • Quan hệ Quốc tế
 • Báo chí
 • Luật
 • Liberal Arts
 • Ngôn ngữ học
 • Văn học trong Tiếng Anh
 • Marketing
 • Tiếp thị và Truyền thông
 • Nghiên cứu Marketing
 • Toán học
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Nghiên cứu Truyền thông và Thông tin
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Âm nhạc
 • Sáng tác Âm nhạc
 • Khoa học Tự nhiên
 • Khoa học Thần kinh
 • Điều dưỡng
 • Dược lý và Độc chất học
 • Triết học
 • Vật lý
 • Sinh lý học
 • Khoa học Chính trị
 • Dự bị Nha khoa
 • Dự bị Y khoa
 • Dự bị Y tá
 • Tâm Lý Học
 • Y tế Công cộng
 • Chính sách công
 • Khoa học
 • Công tác Xã hội
 • Xã hội học
 • Nghệ thuật Studio
 • Dạy tiếng Anh
 • Công nghệ/ Máy tính
 • Kịch nghệ
 • Nghiên cứu các vấn đề về Giới và Phụ nữ
 • Phát triển Thanh niên
Sau đại học
 • Kế toán
 • Toán học Ứng dụng
 • Sinh học
 • Kinh doanh
 • Giáo Dục
 • Văn học Tiếng Anh
 • Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Bền vững
 • Toán học
 • Chương trình Thạc sỹ về Quản trị Kinh doanh
 • Kỹ thuật Cơ khí
 • Điều dưỡng
 • Hoạt động Trị liệu
 • Y tế Công cộng
Ch˝ıng trình hè
 • Kế toán
 • Nghệ thuật và Nhân văn
 • Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Khoa học Máy tính
 • Giáo Dục
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Liberal Arts
 • Marketing
 • Toán học
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Khoa học
 • Công nghệ/ Máy tính
Các Chương trình tiếng Anh
 • Các chương trình Liên thông
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Cao học
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Anh ngữ Chuyên sâu
 • Online Certificate Program
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Đào tạo Sư phạm và TESOL
 • Chuẩn bị cho TOEFL và các kỳ thi khác
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Kinh doanh
 • Truyền thông
 • Khoa học Trái đất
 • Giáo Dục
 • Y tế & chăm sóc sức khỏe
 • Lịch sử
 • Toán học
 • Y khoa/ Nha khoa
 • Điều dưỡng
 • Vật lý
 • Tâm Lý Học
 • Dạy tiếng Anh