The English Language Learning Center at Governors State University
Trung tâm Anh ngữ của Đại học Bang Governors

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $5,000—$10,000 Học kỳ dài

 • Liên kết

  Công lập

 • Loại trường

  Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  Thành viên EnglishUSA, HLC

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá, Căn hộ chung cư

 • Mạng Xã hội
The English Language Learning Center at Governors State University

Akiko Ota
1 University Parkway
University Park IL not specified
P: 708-534-3143
Các Chương trình tiếng Anh
 • American Conversational English
 • Tiếng anh th˝ıng mại
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Tiếng Anh cho Thiếu niên (10-17 tuổi)
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Intensive English as a Second Language
 • Intensive Language & Culture
 • Online Certificate Program
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation
Online
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Anh ngữ (ESL)
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation
Ch˝ıng trình hè
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation