English for Internationals
Tiếng Anh cho Người nước ngoài

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Nhỏ

 • Học phí

  $1,000—$5,000 Khóa học

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Intensive & Semi-Intensive English Program

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

 • Các chương trình hàng đầu

  Anh ngữ (ESL), Tiếng Anh Học thuật, Tiếng Anh Chuyên ngành

 • Môi trường

  Ngoại ô

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  ACCET Accredited

 • Loại hình nhà ở

  Sống cùng gia đình người bản xứ, Căn hộ chung cư, Không có nhà ở

 • Mạng Xã hội
English for Internationals

English for Internationals
575 Colonial Park Drive
Roswell GA 30075
P: 770-587-9640
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh Chuyên ngành
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình Anh ngữ Tổng quát
 • Intensive English as a Second Language
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • TOEFL and University Preparation
Ch˝ıng trình hè
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Các chương trình Tiếng Anh cho Mục đích Chuyên biệt
 • Anh ngữ (ESL)
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Anh ngữ (ESL)
 • Các chương trình ở cùng gia đình người bản xứ

TWO TRACKS FLYER - English.pdf

TWO TRACKS FLYER - Español.pdf