The Bolles School
Trường The Bolles

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Lớn

 • Học phí

  $50,000—$60,000 Năm

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Nội trú/ Trường cấp II

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

  Không

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Ngôn ngữ Tiếng Anh, Toán học, Khoa học

 • Môi trường

  Thành phố

 • Kiểm định và Chứng chỉ

  SACS

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá

 • Điểm bài thi

  ACT Eng: 19+

 • Mạng Xã hội
The Bolles School
7400 San Jose Boulevard
Jacksonville FL 32217
P: 904.256.5030
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Nghệ thuật
 • Nghệ thuật/Âm nhạc/Các chương trình khác
 • Sinh học
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Chương trình Hoàn thành Phổ thông
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
Ch˝ıng trình hè
 • Nghệ thuật và thiết kế
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Âm nhạc
 • Thể thao
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè
 • Chương trình hè trước khi vào đại học
Các Chương trình tiếng Anh
 • Tiếng Anh Học thuật
 • Tiếng Anh cho Thiếu niên (10-17 tuổi)
 • Ngôn ngữ Tiếng Anh
 • Intensive English as a Second Language
 • Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu mùa hè