iD Công nghệ - iD Tech - Study in the USA Campbell CA

iD Tech
iD Công nghệ

Thông tin Quan trọng

 • Quy mô trường

  Vừa

 • Học phí

  $300—$3000 Khóa học

 • Liên kết

  Tư thục

 • Loại trường

  Trường Nội trú/ Trường cấp II

 • Giới tính Sinh Viên

  Nam và Nữ

 • Tôn giáo

  Không theo đạo

 • Học bổng dành cho Sinh viên Quốc tế

 • Tuyển sinh có Điều kiện

  Không

 • Các Chương trình Hàng đầu

  Kỹ thuật Máy tính, Khoa học Máy tính, Các trại hè/ Các chương trình khác

 • Môi trường

  Thành phố, Thị trấn đại học, Ngoại ô

 • Loại hình nhà ở

  Ký túc xá

 • Mạng Xã hội
iD Tech

iD Tech
910 East Hamilton Ave
Campbell CA 95008
P: 4086902808
Ch˝ıng trình hè
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Giáo Dục
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Nghiên cứu Điện ảnh
 • Đồ họa/Thiết kế Web và Đa phương tiện
 • Học Từ xa/ Trực tuyến
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Công nghệ/ Máy tính
Ngắn hạn/ tín chỉ
 • Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học Máy tính
 • Kỹ thuật Điện
 • Kỹ thuật
 • Ngành STEM - Khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Sản xuất Video và Âm thanh
 • Thiết kế Video Game
Trường Nội trú/ Trường cấp II
 • Kỹ sư Phần mềm
 • Học và Du lịch
 • Các trại hè/ Các chương trình khác
 • Chương trình hè trước khi vào đại học

Related Articles